Sony Xperia Z3 - Poslušanje radia

background image

Poslušanje radia

Radio FM v napravi deluje enako kot vsak drug radio FM. Po radijskih postajah FM lahko

na primer brskate, jih poslušate in jih shranite kot priljubljene. Če želite poslušati radio,

morate najprej v napravo priključiti ožičene slušalke. Slušalke namreč delujejo kot antena.

Ko ste napravo priključili, lahko po želji zvoka predvajate iz zvočnika.

1

Seznam priljubljenih

2

Gumb za vklop/izklop radia

3

Ogled menijskih možnosti

4

Izbrana frekvenca

5

Shranjevanje ali odstranjevanje postaje iz priljubljenih

6

Gumb za iskanje frekvence

7

Frekvenčni pas – povlecite levo ali desno, če se želite pomikati med postajami

8

Če želite poiskati postajo, se pomikajte navzgor po frekvenčnem pasu

9

Shranjena priljubljena postaja

10 Če želite poiskati postajo, se pomikajte navzdol po frekvenčnem pasu

Poslušanje radia FM

1

V napravo priključite slušalke.

2

Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite .

3

Poiščite in tapnite

Radio FM . Ko se pomikate po frekvencah, se prikažejo kanali,

ki so na voljo.

Ko zaženete FM-radio, se samodejno prikažejo postaje, ki so na voljo. Če ima postaja

omogočene informacije RDS, se prikažejo nekaj sekund za tem, ko začnete poslušati postajo.

Premikanje med radijskimi postajami

Gumb za frekvenčno območje povlecite levo ali desno.

Začetek novega iskanja radijskih postaj

1

Ko je odprt radio, pritisnite .

2

Tapnite

Iskanje kanalov. Radio preišče celoten frekvenčni pas in prikažejo se vsi

kanali, ki so na voljo.

98

To je internetna različica te publikacije. © Tiskajte samo za zasebno uporabo.

background image

Preklop zvoka radia na zvočnik

1

Ko je odprt radio, pritisnite .

2

Tapnite

Predvajaj prek zvočnika.

Če želite zvok preklopiti nazaj na slušalke ali slušalke z mikrofonom, pritisnite in tapnite

Predvajaj v slušalkah.

Prepoznavanje skladbe v radiu s programom TrackID™

1

Med predvajanjem skladbe v radio tapnite in izberite

TrackID™.

2

Ko program TrackID™ išče naslov skladbe, se prikaže kazalec napredka. Če je

bilo prepoznavanje uspešno, se prikaže naslov skladbe ali seznam morebitnih

naslovov skladb.

3

Če se želite vrniti nazaj v radio, tapnite .

Program in storitev TrackID™ nista podprta v vseh državah/regijah ali v vseh omrežjih in/ali pri

vseh ponudnikih storitev na vseh območjih.