Sony Xperia Z3 - Souporaba in upravljanje fotografij in videoposnetkov

background image

Souporaba in upravljanje fotografij in videoposnetkov

Fotografije in videoposnetke, ki ste jih shranili v napravo, lahko souporabite. Lahko pa jih

tudi upravljate, in sicer na več načinov. S fotografijami lahko na primer delate v paketih,

brišete fotografije in jih dodajte stikom. Če imate v napravi shranjenih veliko fotografij,

priporočamo, da jih občasno prenesete v računalnik ali v zunanjo napravo za

shranjevanje, da preprečite nepredvidljivo izgubo podatkov. S tem tudi sprostite prostor v

napravi. Preberite razdelek

Upravljanje datotek z računalnikom

na strani 39.

Elementov, ki so zaščiteni z avtorskimi pravicami, morda ne bo mogoče kopirati, poslati ali

prenesti. Prav tako nekaterih elementov morda ne bo mogoče poslati, če je velikost datoteke

prevelika.

Souporaba fotografije ali videoposnetka

1

Tapnite Album, poiščite in tapnite fotografijo ali videoposnetek, ki ga želite

souporabiti.

2

Tapnite zaslon, da prikažete orodne vrstice, in nato tapnite .

3

Tapnite program, s katerim želite souporabiti fotografijo, in sledite korakom za

pošiljanje.

Uporaba fotografije kot slike stika

1

Med ogledovanjem fotografije tapnite zaslon za prikaz orodnih vrstic, nato pa

tapnite >

Uporabi kot > Slika stika.

2

Izberite stik in nato uredite fotografijo.

3

Tapnite

Shrani.

Uporaba fotografije za ozadje

1

Med ogledovanjem fotografije tapnite zaslon za prikaz orodnih vrstic, nato pa

tapnite >

Uporabi kot > Ozadje.

2

Sledite navodilom na zaslonu.

Sukanje fotografije

1

Med ogledovanjem fotografije tapnite zaslon za prikaz orodnih vrstic, nato pa

tapnite .

2

Tapnite

Zasukaj in izberite eno od možnosti. Fotografija se shrani v novi

usmerjenosti.

Brisanje fotografije ali videoposnetka

1

Med ogledovanjem fotografije tapnite zaslon za prikaz orodnih vrstic, nato pa

tapnite .

2

Tapnite

Izbriši.

114

To je internetna različica te publikacije. © Tiskajte samo za zasebno uporabo.

background image

Delo s paketi fotografij ali videoposnetkov v programu Album

1

Pri ogledu sličic fotografij in videoposnetkov v programu Album se dotaknite

elementa in ga pridržite, dokler ga ne označite.

2

Tapnite druge elemente, s katerimi želite delati, da jih izberete. Če želite izbrati vse

elemente, tapnite , nato pa še

Izberi vse.

3

Izbrane elemente urejajte z orodji v orodni vrstici.

Analiziranje fotografij z obrazi v programu Album

V svoji napravi lahko analizirate fotografije z obrazi. Ko omogočite funkcijo analize

fotografij, ta ostane vklopljena, nove fotografije pa se analizirajo med dodajanjem. Po

končani analizi lahko fotografije določene osebe združite v eno mapo.

Vklop funkcije za analizo fotografij

1

Odprite Začetni zaslon in tapnite .

2

Poiščite in tapnite

Album.

3

Levi rob začetnega zaslona programa Album povlecite na desno in tapnite

Obrazi.

Vse fotografije v napravi bodo analizirane in razvrščene v mapo »Neimenovani

obrazi«.

Poimenovanje obraza

1

Na ploščici

Obrazi, tapnite mapo Obrazi brez imen in poiščite mapo Drugi obrazi

ter izberite obraz, ki ga želite poimenovati.

2

Tapnite

Dodajte ime.

3

Vnesite ime in tapnite

Dokončano > Dodaj novo osebo.

Urejanje imen obrazov

1

Ko si v celozaslonskem pogledu ogledujete obraz, tapnite zaslon, da prikažete

orodne vrstice, in nato še >

Urejanje oznak imen.

2

Tapnite

V redu.

3

Tapnite ime obraza, ki ga želite urediti.

4

Uredite ime in tapnite

Dokončano >Dodaj novo osebo.