Sony Xperia Z3 - Seznami predvajanja

background image

Seznami predvajanja

Na začetnem zaslonu v programu Glasba lahko iz glasbenih datotek, ki jih imate

shranjene v svoji napravi, ustvarjate lastne sezname predvajanja.

Ustvarjanje seznamov predvajanj

1

Na začetnem zaslonu programa Glasba se dotaknite in pridržite ime albuma ali

skladbe, ki ga želite dodati na seznam predvajanja.

2

V meniju, ki se odpre, tapnite

Dodaj na seznam predvajanja > Ustvari nov

seznam predvajanja.

3

Vnesite ime za seznam predvajanja in tapnite

V redu.

Lahko pa tapnete sliko albuma in nato še

Dodaj na seznam predvajanja, da ustvarite seznam

predvajanja.

95

To je internetna različica te publikacije. © Tiskajte samo za zasebno uporabo.

background image

Predvajanje lastnih seznamov predvajanja

1

Odprite začetni zaslon programa Glasba in tapnite

Seznami predvajanja.

2

V razdelku

Seznami predvajanja izberite seznam predvajanja, ki ga želite odpreti.

3

Če želite predvajati vse skladbe, pa tapnite

Naključno predvaj. vse.

Dodajanje skladb na seznam predvajanja

1

Na začetnem zaslonu programa Glasba poiščite skladbo ali album, ki ga želite

dodati na seznam predvajanja.

2

Dotaknite se naslova skladbe ali albuma in ga pridržite ter tapnite

Dodaj na

seznam predvajanja.

3

Tapnite ime seznama predvajanja, na katerega želite dodati album ali skladbo.

Album ali skladba je dodan na seznam predvajanja.

Odstranjevanje skladbe s seznama predvajanja

1

Na seznamu predvajanja, se dotaknite in pridržite skladbo, ki jo želite izbrisati.

2

Tapnite

Odstrani s seznama predvajanja.

Morda ne boste mogli izbrisati skladbe, ki je shranjena na pomnilniški kartici ali v notranjem

pomnilniku naprave.

Brisanje seznama predvajanja

1

Odprite začetni zaslon programa Glasba in odprite

Seznami predvajanja.

2

Dotaknite se seznama predvajanja, ki ga želite izbrisati, in ga pridržite.

3

Tapnite

Izbriši.

4

Znova tapnite

Izbriši, da potrdite.

Pametnih seznamov predvajanja ne morete izbrisati.