Sony Xperia Z3 - Dodajanje in urejanje stikov

background image

Dodajanje in urejanje stikov

Dodajanje stika

1

Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite in nato še .

2

Tapnite .

3

Če ste stike sinhronizirali z enim ali več računi in prvič dodajate stik, izberite račun,

v katerega želite dodati ta stik. Lahko pa tapnete

Brez varnostne kopije, če želite

ta stik uporabiti in ga shraniti v svojo napravo.

4

Vnesite ali izberite želene podatke za stik.

5

Ko končate, tapnite

SHRANI.

Potem ko ste v 3. koraku izbrali račun za sinhronizacijo, bo ta račun prikazan kot privzeti

račun, ko boste naslednjič dodajali stike. Ko stik shranite v določen račun, bo ta račun

prikazan kot privzeti račun za shranjevanje, ko boste naslednjič dodajali stike. Če ste stik

shranili v določen račun in ga želite spremeniti, lahko ustvarite nov stik, ki ga shranite v drug

račun.

Če pred telefonsko številko stika dodate znak plus in kodo države, lahko številko uporabljate

tudi za klicanje iz drugih držav (je ni treba znova urejati).

Urejanje stika

1

Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite in nato še .

2

Tapnite stik, ki ga želite urediti, nato pa tapnite .

3

Uredite želene informacije.

4

Ko končate, tapnite

SHRANI.

Nekatere storitve sinhronizacije ne omogočajo urejanja podrobnosti stikov.

Povezovanje slike s stikom

1

Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite in nato še .

2

Tapnite stik, ki ga želite urediti, nato pa tapnite .

3

Tapnite

, nato pa izberite način dodajanja slike stika in opravite želene

spremembe.

4

Ko dodate sliko, tapnite

SHRANI.

Sliko lahko dodate stiku tudi neposredno iz programa

Album. Če želite dodati sliko, ki je

shranjena v spletnem računu, jo morate najprej prenesti.

Prilagoditev načina zvonjenja za stik

1

Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite in nato tapnite .

2

Tapnite stik, ki ga želite urediti, nato pa tapnite .

3

Tapnite >

Nastavi zvonjenje.

4

S seznama izberite možnost ali tapnite , da izberete glasbeno datoteko,

shranjeno v vaši napravi, in nato tapnite

Dokončano.

5

Tapnite

SHRANI.

Brisanje stikov

1

Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite in nato še .

2

Dotaknite se stika, ki ga želite izbrisati, in ga pridržite.

3

Če želite izbrisati vse stike, tapnite puščico navzdol, da odprete spustni meni, in

nato izberite

Označi vse.

4

Tapnite in nato še

Izbriši.

Urejanje svojih informacij o osebi

1

Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite in nato še .

2

Tapnite

Jaz in nato še .

3

Vnesite nove informacije ali spremenite obstoječe.

4

Ko končate, tapnite

SHRANI.

81

To je internetna različica te publikacije. © Tiskajte samo za zasebno uporabo.

background image

Ustvarjanje novega stika iz besedilnega sporočila

1

Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite in nato poiščite ter tapnite možnost .

2

Tapnite ikono ob telefonski številki in nato tapnite

Shrani.

3

Izberite obstoječi stik ali tapnite

Ustvari novo osebo.

4

Uredite podatke o stiku in tapnite

SHRANI.