Sony Xperia Z3 - Iskanje in ogled stikov

background image

Iskanje in ogled stikov

1

Iskanje stikov

2

Prikaz več možnosti

3

Zavihki »Imenik«, »Priljubljeni« in »Skupine«

4

Urejanje in prikaz medicinskih informacij in informacij za klic v sili

5

Prikaz podrobnosti stika

6

Skok na stike, ki se začnejo z izbrano črko

7

Dodajanje stika

Iskanje stika

1

Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite , nato tapnite .

2

Tapnite in vnesite telefonsko številko, ime ali druge informacije v polje

Iskanje

stikov. Seznam rezultatov se filtrira sproti, ko vnašate posamezne stike.

Izbiranje stikov, ki bodo prikazani v programu Imenik

1

Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite in nato tapnite .

2

Pritisnite in nato tapnite

Filter.

3

V prikazanem seznamu označite oz. opustite želene možnosti. Če ste stike

sinhronizirali z računom za sinhronizacijo, se ta račun prikaže na seznamu. Če

želite dodatno razširiti seznam možnosti, tapnite račun.

80

To je internetna različica te publikacije. © Tiskajte samo za zasebno uporabo.