Sony Xperia Z3 - Izbira mobilnega omrežja

background image

Izbira mobilnega omrežja

Naprava samodejno preklaplja med mobilnimi omrežji glede na to, katera so na voljo na

vaši trenutni lokaciji. Prav tako lahko ročno nastavite, da naprava uporablja določeno

mobilno omrežje, na primer WCDMA ali GSM.
V vrstici stanja so prikazane različne ikone stanj, odvisno od vrste ali načina omrežja, s

katerim je vzpostavljena povezava. Glejte

Ikone stanja

na strani 31, da si ogledate,

kakšne so različne ikone stanj.

Izbiranje omrežnega načina

1

Odprite Začetni zaslon in tapnite .

2

Poiščite in tapnite

Nastavitve > Več > Mobilna omrežja.

3

Tapnite

Prednostna vrsta omrežja in izberite omrežni način.

Ročno izbiranje drugega omrežja

1

Odprite Začetni zaslon in tapnite .

2

Poiščite in tapnite

Nastavitve > Več > Mobilna omrežja > Omrežni operaterji.

3

Tapnite

Način iskanja, nato izberite Ročno.

4

Izberite omrežje.

Če omrežje izberete ročno, naprava ne bo iskala drugega, tudi če se premaknete zunaj dosega

ročno izbranega omrežja.

Aktiviranje samodejnega izbiranja omrežja

1

Odprite Začetni zaslon in tapnite .

2

Poiščite in tapnite

Nastavitve > Več > Mobilna omrežja > Omrežni operaterji.

3

Tapnite

Način iskanja, nato izberite Samodejno.