Sony Xperia Z3 - Nadziranje porabe prenosa podatkov

background image

Nadziranje porabe prenosa podatkov

Spremljate lahko količino podatkov, ki so bili v določenem obdobju preneseni v napravo

ali iz nje prek mobilne podatkovne povezave ali povezave Wi-Fi. Ogledate si lahko na

50

To je internetna različica te publikacije. © Tiskajte samo za zasebno uporabo.

background image

primer količino podatkov, ki jih uporabljajo posamezni programi. Za podatke, prenesene

prek mobilne podatkovne povezave, lahko nastavite tudi opozorila in omejitve za porabo

prenosa podatkov, da preprečite dodatne stroške.

Če uporabljate napravo, ki jo uporablja več uporabnikov, lahko nastavitve porabe prenosa

podatkov prilagaja samo lastnik, torej glavni uporabnik. S prilagoditvijo nastavitev porabe

prenosa podatkov lažje nadzorujete porabo prenosa podatkov, vendar pa s tem ne zagotovite,

da ne bo prišlo do dodatnih stroškov.

Vklop ali izklop prenosa podatkov

1

Odprite

Začetni zaslon in tapnite .

2

Poiščite in tapnite

Nastavitve > Prenos podatkov.

3

Tapnite drsnik ob možnosti

Mobilnih prenos podatkov, da vklopite ali izklopite

prenos podatkov.

Če je prenos podatkov izklopljen, lahko naprava še vedno vzpostavi povezavo Wi-Fi in

Bluetooth®.

Nastavitev opozorila o prenosu podatkov

1

Prepričajte se, da je vklopljen prenos podatkov prek mobilnega omrežja.

2

Odprite Začetni zaslon in tapnite .

3

Poiščite in tapnite

Nastavitve > Prenos podatkov.

4

Stopnjo opozorila nastavite tako, da povlečete opozorilno črto na želeno vrednost.

Ko se količina prenosa podatkov približa stopnji, ki ste jo nastavili, boste prejeli

opozorilo.

Nastavitev omejitve za prenos podatkov prek mobilnega omrežja

1

Prepričajte se, da je vklopljen prenos podatkov prek mobilnega omrežja.

2

Odprite Začetni zaslon in tapnite .

3

Poiščite in tapnite

Nastavitve > Prenos podatkov.

4

Drsnik poleg možnosti

Nastavi omejitev prenosa podatkov prek mobilnega

omrežja povlecite na desno in tapnite V redu.

5

Če želite nastaviti omejitev prenosa podatkov prek mobilnega omrežja, povlecite

črto omejitve na želeno vrednost.

Ko boste dosegli nastavljeno omejitev, se bo prenos podatkov prek mobilnega omrežja v

napravi samodejno izključil.

Nadzor uporabe podatkov posameznih programov

1

Odprite Začetni zaslon in tapnite .

2

Poiščite in tapnite

Nastavitve > Prenos podatkov.

3

Tapnite

Mobilni ali zavihek Wi-Fi.

4

Tapnite program, ki ga želite nadzirati, nato pa drsnik zraven možnosti

Omeji

podatke prog. v ozadju povlecite na desno in tapnite V redu.

5

Za dostop do posebnih nastavitev za program (če so na voljo) tapnite

Nastavitve

programa in spremenite, kar želite.

Če spremenite povezane nastavitve prenosa podatkov, to lahko vpliva na delovanje

posameznih programov.

Preverjanje porabe prenosa podatkov

1

Odprite Začetni zaslon in tapnite .

2

Poiščite in tapnite

Nastavitve > Prenos podatkov.

3

Tapnite in nato

Pokaži Wi‑Fi.

4

Če si želite ogledati količino podatkov, prenesenih prek omrežja Wi-Fi, tapnite

zavihek

Wi-Fi.

5

Če si želite ogledati količino podatkov, prenesenih prek mobilne podatkovne

povezave, tapnite zavihek

Mobilni.

51

To je internetna različica te publikacije. © Tiskajte samo za zasebno uporabo.