Sony Xperia Z3 - Skupna raba mobilne podatkovne povezave

background image

Skupna raba mobilne podatkovne povezave

Mobilno podatkovno povezavo lahko daste v skupno rabo z drugimi napravami na več

načinov:

Skupna raba povezave USB – svojo mobilno podatkovno povezavo dajte v skupno rabo

z računalnikom prek kabla USB.

Skupna raba povezave Bluetooth® – svojo mobilno podatkovno povezavo dajte v

skupno rabo z največ petimi napravami prek tehnologije Bluetooth®.

Prenosna dostopna točka Wi-Fi – svojo mobilno podatkovno povezavo dajte v skupno

rabo z največ 8 napravami hkrati, vključno z napravami, ki podpirajo tehnologijo WPS.

Souporaba podatkovne povezave prek kabla USB

1

Prekinite vse povezave naprave prek kabla USB.

2

Napravo priključite na računalnik s kablom USB, ki ste ga dobili ob nakupu

naprave.

3

Odprite Začetni zaslon in tapnite .

4

Poiščite in tapnite

Nastavitve > Več > Omejitev in prenosna dostopna točka.

5

Drsnik zraven možnosti

Souporaba povezave USB povlecite na desno in tapnite

V redu, če ste pozvani. Ko imate vzpostavljeno povezavo, se v vrstici stanja

prikaže ikona .

6

Če želite prekiniti skupno rabo povezave, povlecite drsnik zraven možnosti

Souporaba povezave USB na levo ali izključite kabel USB.

Podatkovne povezave naprave in kartice SD ni mogoče hkrati dati v skupno rabo prek kabla

USB.

49

To je internetna različica te publikacije. © Tiskajte samo za zasebno uporabo.

background image

Souporaba vaše mobilne podatkovne povezave z drugo napravo Bluetooth®

1

Prepričajte se, da sta vaša naprava in naprava Bluetooth® seznanjeni ter da je

mobilni prenos podatkov aktiviran na vaši napravi.

2

Vaša naprava: Na zaslonu Začetni zaslon tapnite .

3

Poiščite in tapnite

Nastavitve > Več > Omejitev in prenosna dostopna točka,

nato pa drsnik poleg možnosti

Internet prek Bluetootha povlecite na desno.

4

Naprava Bluetooth®: Napravo nastavite tako, da omrežno povezavo vzpostavi s

funkcijo Bluetooth®. Če je vaša naprava računalnik, upoštevajte ustrezna navodila

za dokončanje namestitve. Če ima naprava operacijski sistem Android™, tapnite

ikono za nastavitve poleg imena naprave s katero je naprava seznanjena pod

razdelkom

Nastavitve > Bluetooth > Povezane naprave, nato označite kontrolno

okence

Internetni dostop.

5

Vaša naprava: Počakajte, da se v vrstici stanja prikaže . Ko se pojavi, je

namestitev končana.

6

Če želite ustaviti skupno rabo podatkovne povezave prek mobilnega omrežja,

drsnik ob možnosti

Internet prek Bluetootha povlecite v levo.

Funkcija

Internet prek Bluetootha se izklopi vsakič, ko izklopite svojo napravo ali izklopite

funkcijo Bluetooth®.

Za več informacij o seznanjanju ali vklopu prenosa podatkov prek mobilnega omrežja si

oglejte

Seznanjanje naprave z drugo napravo Bluetooth®

na strani 130 in

Dodajanje

navideznega zasebnega omrežja

na strani 52.

Uporaba naprave kot prenosne dostopne točke Wi-Fi

1

Odprite

Začetni zaslon in tapnite .

2

Poiščite in tapnite

Nastavitve > Več > Omejitev in prenosna dostopna točka.

3

Tapnite

Nastav. pren. dostopne točke Wi-Fi > Nastavitev vroče točke Wi-Fi.

4

Vnesite podatke v polje

Ime omrežja (SSID).

5

Če želite izbrati vrsto varnosti, tapnite polje

Varnost. Po potrebi vnesite geslo.

6

Tapnite

SHRANI.

7

Tapnite in nato tapnite drsnik

Pren. vroča točka Wi-Fi, da omogočite funkcijo.

8

Tapnite

V redu za potrditev, če ste k temu pozvani. Ko je prenosna dostopna

točka Wi-Fi aktivna, se v vrstici stanja prikaže ikona .

Omogočanje naprave, ki podpira funkcijo WPS, za uporabo mobilne podatkovne

povezave

1

Zagotovite, da je vaša naprava nastavljena kot prenosna dostopna točka Wi-Fi.

2

Odprite

Začetni zaslon in tapnite .

3

Poiščite in tapnite

Nastavitve > Več > Omejitev in prenosna dostopna točka >

Nastav. pren. dostopne točke Wi-Fi.

4

V razdelku

Konfiguriranje vroče točke Wi-Fi se prepričajte, da je vaša prenosna

dostopna točka zaščitena z geslom.

5

Tapnite

Potisni gumb za WPS in nato upoštevajte ustrezna navodila. Lahko pa

tapnete >

Vnos kode PIN za WPS in nato vnesete kodo PIN, prikazano na

zaslonu naprave, ki podpira funkcijo WPS.

Preimenovanje ali zavarovanje prenosne dostopne točke

1

Odprite

Začetni zaslon in tapnite .

2

Poiščite in tapnite

Nastavitve > Več > Omejitev in prenosna dostopna točka.

3

Tapnite

Nastav. pren. dostopne točke Wi-Fi > Konfiguriranje vroče točke Wi-Fi.

4

Vnesite

Ime omrežja (SSID) za omrežje.

5

Če želite izbrati vrsto varnosti, tapnite polje

Varnost.

6

Po potrebi vnesite geslo.

7

Tapnite

Shrani.