Sony Xperia Z3 - Wi-Fi

background image

Wi-Fi

Uporabite Wi-Fi za brskanje po internetu, prenašanje programov ali pošiljanje in

prejemanje e-poštnih sporočil. Ko vzpostavite povezavo z omrežjem Wi-Fi, si vaša

naprava zapomni omrežje in samodejno vzpostavi povezavo z njim, ko boste naslednjič v

dosegu tega omrežja.
Pri nekaterih omrežjih Wi-Fi se boste morali prijaviti na spletno stran, preden ga boste

lahko začeli uporabljati. Če želite več informacij ,se obrnite na ustreznega skrbnika

omrežja Wi-Fi.
Omrežja Wi-Fi, ki so na voljo, so lahko odprta ali zaščitena:

Odprta omrežja prepoznate po ikoni ob imenu omrežja Wi-Fi.

Zaščitena omrežja pa po ikoni ob imenu omrežja Wi-Fi.

Nekatera omrežja Wi-Fi niso prikazana na seznamu razpoložljivih omrežij, saj ne oddajajo

svojega imena omrežja (SSID). Če poznate ime omrežja, ga na seznam razpoložljivih omrežij

Wi-Fi lahko dodate ročno.

Vklop ali izklop omrežja Wi-Fi

1

Odprite

Začetni zaslon in tapnite .

2

Poiščite in tapnite

Nastavitve > Wi-Fi.

3

Tapnite drsnik, da omogočite ali onemogočite funkcijo Wi-Fi.

Omogočanje povezave Wi-Fi lahko traja nekaj sekund.

Vzpostavljanje povezave z omrežjem Wi-Fi

1

Odprite

Začetni zaslon in tapnite .

2

Poiščite in tapnite

Nastavitve > Wi-Fi.

3

Tapnite drsnik, da vklopite Wi-Fi. Prikazana so omrežja Wi-Fi, ki so na voljo.

4

Tapnite omrežje Wi-Fi, da vzpostavite povezavo z njim. Pri zavarovanih omrežjih

vnesite ustrezno geslo. Ko vzpostavite povezavo, se v vrstici stanja prikaže ikona

.

Če želite poiskati nova omrežja, ki so na voljo, tapnite in nato še

Osveži. Če ne morete

vzpostaviti povezave z omrežjem Wi-Fi, preberite ustrezne namige za odpravljanje težav za

svojo napravo na spletnem mestu

www.sonymobile.com/support/

v razdelku .

47

To je internetna različica te publikacije. © Tiskajte samo za zasebno uporabo.

background image

Ročno dodajanje omrežja Wi-FI

1

Odprite Začetni zaslon in tapnite .

2

Poiščite in tapnite

Nastavitve > Wi-Fi.

3

Tapnite >

Dodaj omrežje.

4

Vnesite podatke v polje

Ime omrežja (SSID).

5

Če želite izbrati vrsto varnosti, tapnite polje

Varnost.

6

Po potrebi vnesite geslo.

7

Če želite urediti dodatne možnosti, kot so nastavitve IP in strežnika proxy, tapnite

Dodatne možnosti in nato uredite možnosti po želji.

8

Tapnite

Shrani.

Če želite pridobiti SSID in geslo omrežja, se obrnite na skrbnika omrežja Wi-Fi.

Močnejši signal povezave Wi-Fi

Signal povezave Wi-Fi lahko izboljšate na več načinov:

Napravo premaknite bližje dostopni točki Wi-Fi.

Dostopno točko Wi-Fi premaknite na mesto, kjer ni morebitnih ovir ali motenj.

Ne prekrivajte območja antene Wi-Fi v napravi (označeno območje na sliki).

Nastavitve Wi-Fi

Ko imate vzpostavljeno povezavo z omrežjem Wi-Fi ali ko so v vaši bližini na voljo

omrežja Wi-Fi, si lahko ogledate njihovo stanje. Napravo lahko nastavite tudi tako, da vas

obvesti, ko zazna odprto omrežje Wi-Fi.

Omogočanje obvestil o omrežju Wi-Fi®

1

Vklopite omrežje Wi-Fi, če še ni vklopljeno.

2

Odprite Začetni zaslon in tapnite .

3

Poiščite in tapnite

Nastavitve > Wi-Fi.

4

Tapnite >

Dodatno.

5

Drsnik ob možnosti

Obvestila o omrežjih povlecite v desno.

Prikazovanje podrobnih informacij o povezanem omrežju Wi-Fi

1

Odprite

Začetni zaslon in tapnite .

2

Poiščite in tapnite

Nastavitve > Wi-Fi.

3

Tapnite omrežje Wi-Fi, s katerim imate trenutno vzpostavljeno povezavo. Prikazane

so podrobne informacije o omrežju.

48

To je internetna različica te publikacije. © Tiskajte samo za zasebno uporabo.

background image

Dodajanje pravilnika o stanju pripravljenosti za omrežje Wi-Fi

1

Odprite Začetni zaslon in tapnite .

2

Poiščite in tapnite

Nastavitve > Wi-Fi.

3

Tapnite in nato

Dodatno > V nač. spanja je Wi-Fi vklopljen.

4

Izberite eno od možnosti.

WPS

WPS (Wi-Fi Protected Setup™) je standard za brezžično omrežje, s katerim lahko

vzpostavljate varne brezžične omrežne povezave. WPS vam omogoča preprosto

nastavitev šifriranja WPA (Wi-Fi Protected Access®), s katerim lahko zaščitite svoje

omrežje. Prav tako lahko dodate nove naprave v obstoječe omrežje, ne da bi morali

vnašati dolga gesla.
WPS omogočite na enega od teh načinov:

Potisni gumb – pritisnite gumb na napravi, ki podpira WPS, na primer na usmerjevalniku.

Koda PIN – naprava ustvari naključno kodo PIN (osebna identifikacijska številka), ki jo

vnesete v napravo, ki podpira WPS.

Vzpostavljanje povezave z omrežjem Wi-Fi z gumbom WPS

1

Odprite Začetni zaslon in tapnite .

2

Poiščite in tapnite

Nastavitve > Wi-Fi.

3

Vklopite omrežje Wi-Fi, če še ni vklopljeno.

4

Tapnite >

Dodatno > Potisni gumb za WPS in pritisnite gumb WPS na napravi, ki

omogoča WPS.

Vzpostavljanje povezave z omrežjem Wi-Fi s kodo PIN za WPS

1

Odprite Začetni zaslon in tapnite .

2

Poiščite in tapnite

Nastavitve > Wi-Fi.

3

Vklopite omrežje Wi-Fi, če še ni vklopljeno.

4

Tapnite >

Dodatno > Vnos kode PIN za WPS.

5

V napravi, ki podpira funkcijo WPS, vnesite kodo PIN, prikazano na zaslonu vaše

naprave.