Sony Xperia Z3 - Dodajanje geografskega položaja fotografijam

background image

Dodajanje geografskega položaja fotografijam

Če želite fotografijam pri snemanju dodati približno geografsko lokacijo (geografsko

oznako), vklopite geografsko označevanje. Geografska lokacija je določena z brezžičnimi

omrežji (mobilna omrežja ali omrežja Wi-Fi) ali tehnologijo GPS.
Če se na zaslonu kamere prikaže simbol , je geografsko označevanje vklopljeno,

vendar geografskega položaja ni bilo mogoče najti. Če se prikaže simbol , je

geografsko označevanje vklopljeno in geografska lokacija je na voljo, zato lahko fotografiji

dodate geografsko oznako. Če se ne prikaže nobeden od teh dveh simbolov, je

geografsko označevanje izklopljeno.

Vklop dodajanja geografskih oznak

1

Odprite Začetni zaslon in tapnite .

2

Tapnite

Nastavitve > Lokacija.

3

Tapnite stikalo za vklop/izklop.

4

Aktivirajte kamero.

5

Tapnite .

6

Tapnite

Več > Shranjevanje položajev. Povlecite drsnik v desno.