Sony Xperia Z3 - Fotografiranje in snemanje videoposnetkov

background image

Fotografiranje in snemanje videoposnetkov

1

Objektiv sprednje kamere

2

Izbira načina zajema

3

Preklapljanje med sprednjo in zadnjo kamero

4

Povečava ali pomanjšava

5

Tipka kamere – aktiviranje kamere/fotografiranje/snemanje videoposnetkov

6

Ogled fotografij in videoposnetkov

7

Fotografiranje in snemanje videoposnetkov

8

Vrnitev na prejšnji korak ali izhod iz kamere

9

Ikona nastavitev v načinu fotografiranja

10 Nastavitve bliskavice

Fotografiranje pri zaklenjenem zaslonu

1

Če želite aktivirati zaslon, na kratko pritisnite tipko za vklop/izklop .

2

Če želite aktivirati kamero, se dotaknite ikone kamere in jo pridržite, nato pa jo

povlecite na levo.

3

Ko se zažene program Kamera, tapnite .

Fotografiranje s tipko kamere

1

Vključite kamero.

2

Pritisnite tipko kamere do konca.

Fotografiranje s tapom gumba kamere na zaslonu

1

Vključite kamero.

2

Usmerite kamero proti predmetu.

3

Tapnite gumb kamere na zaslonu. Naprava posname fotografijo, takoj ko

umaknete prst z zaslona.

Snemanje avtoportreta s sprednjo kamero

1

Aktivirajte kamero.

2

Tapnite

.

3

Če želite posneti fotografijo, pritisnite tipko kamere. Fotografija se posname, takoj

ko umaknete prst z zaslona.

Uporaba bliskavice fotoaparata

1

Ko je kamera vklopljena, tapnite .

2

Izberite želeno nastavitev bliskavice.

3

Posnemite fotografijo.

100

To je internetna različica te publikacije. © Tiskajte samo za zasebno uporabo.

background image

Uporaba funkcije povečave/pomanjšave

Ko je odprta kamera, pritisnite tipko za glasnost navzgor ali navzdol.

Ko je kamera odprta, s prstoma strnite ali razširite zaslon kamere.

Snemanje videoposnetkov s tipko kamere

1

Aktivirajte kamero.

2

Podrsnite po zaslonu, da izberete

.

3

Če želite začeti snemati videoposnetek, pritisnite tipko kamere.

4

Če želite ustaviti snemanje, znova pritisnite tipko kamere.

Snemanje videoposnetka

1

Aktivirajte kamero.

2

Če način videa ni izbran, podrsnite po zaslonu, da izberete

.

3

Usmerite kamero proti predmetu.

4

Tapnite , da začnete snemati.

5

Če želite začasno prekiniti snemanje, tapnite . Za nadaljevanje snemanja tapnite

.

6

Če želite ustaviti snemanje, tapnite .

Fotografiranje med snemanjem videoposnetka

Če želite med snemanjem videoposnetka posneti fotografijo, tapnite . Fotografija

se posname, takoj ko umaknete prst z zaslona.

Prikaz fotografij in videoposnetkov

1

Aktivirajte kamero in tapnite sličico, da odprete fotografijo ali videoposnetek.

2

Za prikaz fotografij in videoposnetkov podrsajte levo ali desno.

Brisanje fotografije ali posnetega videoposnetka

1

Poiščite fotografijo ali videoposnetek, ki ga želite izbrisati.

2

Tapnite zaslon, da prikažete .

3

Tapnite .

4

Tapnite

Izbriši, da potrdite.