Sony Xperia Z3 - Kazalo

background image

Kazalo

Uvod...............................................................................................7

O teh navodilih za uporabo..................................................................7
Pregled............................................................................................... 7
Sestavljanje......................................................................................... 8
Zaščita zaslona................................................................................. 10
Prvi zagon naprave............................................................................10
Zakaj potrebujem račun Google™?...................................................11

Varnost naprave........................................................................... 12

Poskrbite za varnost svoje naprave................................................... 12
Zaklepanje zaslona............................................................................12
Samodejno odklepanje naprave........................................................ 14
Zaščita kartice SIM............................................................................18
Iskanje identifikacijske številke naprave..............................................18
Iskanje izgubljene naprave ................................................................19

Osnove......................................................................................... 21

Uporaba zaslona na dotik..................................................................21
Zaklepanje in odklepanje zaslona...................................................... 23
Začetni zaslon................................................................................... 23
Zaslon s programi............................................................................. 25
Krmarjenje med programi.................................................................. 26
Gradniki............................................................................................ 26
Bližnjice in mape............................................................................... 27
Ozadja in teme.................................................................................. 28
Zajem zaslona................................................................................... 29
Obvestila...........................................................................................29
Ikone v vrstici stanja.......................................................................... 31
Pregled programov............................................................................33

Baterija in vzdrževanje................................................................. 35

Polnjenje naprave..............................................................................35
Baterija in upravljanje porabe.............................................................36
Posodabljanje naprave...................................................................... 37
Vzdrževanje z uporabo računalnika................................................... 39
Shramba in pomnilnik........................................................................39
Varnostno kopiranje in obnavljanje vsebine........................................41

Prenašanje programov................................................................. 45

Prenašanje programov iz trgovine Google Play™.............................. 45
Prenašanje programov iz drugih virov................................................ 45

Internet in omrežja........................................................................46

Brskanje po spletu............................................................................ 46

2

To je internetna različica te publikacije. © Tiskajte samo za zasebno uporabo.

background image

Nastavitve interneta in sporočil MMS ................................................46
Wi-Fi................................................................................................. 47
Skupna raba mobilne podatkovne povezave..................................... 49
Nadziranje porabe prenosa podatkov................................................50
Izbira mobilnega omrežja...................................................................52
Navidezna zasebna omrežja (VPN).................................................... 52

Sinhroniziranje podatkov v napravi.............................................. 54

Sinhroniziranje spletnih računov.........................................................54
Sinhroniziranje računa Microsoft® Exchange ActiveSync®................54

Osnovne nastavitve......................................................................56

Dostop do nastavitev........................................................................ 56
Nastavitve glasnosti.......................................................................... 56
Nastavitve načina Ne moti.................................................................57
Nastavitve zaslona............................................................................ 58
Nastavitve programov....................................................................... 59
Ponastavitev programov....................................................................60
Sanjarjenje........................................................................................ 61
Nastavitve jezika................................................................................61
Datum in čas.....................................................................................62
X-Reality™ for mobile........................................................................62
Izjemno živahen način....................................................................... 62
Izboljšanje zvoka............................................................................... 63
Odpravljanje šuma............................................................................ 63
Več uporabniških računov................................................................. 64

Vnašanje besedila........................................................................ 66

Zaslonska tipkovnica.........................................................................66
Telefonska tipkovnica........................................................................ 67
Vnašanje besedila z govorom............................................................ 68
Urejanje besedila............................................................................... 68
Prilagajanje zaslonske tipkovnice.......................................................69

Klicanje.........................................................................................71

Klicanje............................................................................................. 71
Prejemanje klicev...............................................................................72
Trenutni klici...................................................................................... 74
Uporaba dnevnika klicev................................................................... 74
Preusmeritev klicev........................................................................... 75
Omejevanje klicev..............................................................................75
Več klicev..........................................................................................76
Konferenčni klici................................................................................ 76
Telefonski predal............................................................................... 77
Klici v sili............................................................................................77

3

To je internetna različica te publikacije. © Tiskajte samo za zasebno uporabo.

background image

Imenik...........................................................................................79

Prenašanje stikov.............................................................................. 79
Iskanje in ogled stikov....................................................................... 80
Dodajanje in urejanje stikov............................................................... 81
Dodajanje medicinskih informacij in informacij za klic v sili..................82
Priljubljene in skupine........................................................................ 83
Pošiljanje podatkov za stik................................................................ 84
Preprečevanje podvojenih vnosov v programu Imenik........................84
Varnostno kopiranje stikov.................................................................84

Sporočanje in pogovor.................................................................86

Branje in pošiljanje sporočil............................................................... 86
Razvrščanje sporočil......................................................................... 87
Vzpostavljanje klica iz sporočila......................................................... 88
Možnosti sporočanja......................................................................... 88
Neposredno sporočanje in videoklepet..............................................88

E-pošta.........................................................................................89

Nastavitev e-pošte............................................................................ 89
Pošiljanje in prejemanje e-poštnih sporočil.........................................89
Razvrščanje e-poštnih sporočil..........................................................90
Nastavitve e-poštnega računa...........................................................91
Gmail™.............................................................................................91

Glasba.......................................................................................... 93

Prenašanje glasbe v napravo.............................................................93
Poslušanje glasbe............................................................................. 93
Začetni zaslon menija za glasbo........................................................ 94
Seznami predvajanja......................................................................... 95
Souporaba glasbe.............................................................................96
Izboljšanje zvoka............................................................................... 96
Prepoznavanje glasbe s storitvijo TrackID™.......................................96

FM-radio.......................................................................................98

Poslušanje radia................................................................................98
Priljubljene radijske postaje................................................................99
Nastavitve zvoka............................................................................... 99

Kamera....................................................................................... 100

Fotografiranje in snemanje videoposnetkov..................................... 100
Zaznavanje obraza.......................................................................... 101
Funkcija Smile Shutter™ za fotografiranje nasmehov na obrazih..... 101
Dodajanje geografskega položaja fotografijam.................................102
Splošne nastavitve kamere..............................................................102
Nastavitve fotoaparata.................................................................... 106
Nastavitve videokamere.................................................................. 110

4

To je internetna različica te publikacije. © Tiskajte samo za zasebno uporabo.

background image

Fotografije in videoposnetki v programu Album........................ 113

Ogled fotografij in videoposnetkov...................................................113
Souporaba in upravljanje fotografij in videoposnetkov......................114
Urejanje fotografij v programu Urejevalnik fotografij.......................... 115
Urejanje videoposnetkov v programu Urejevalnik videoposnetkov....116
Skrivanje fotografij in videoposnetkov.............................................. 116
Meni začetnega zaslona v programu Album.................................... 117
Ogled fotografij na zemljevidu..........................................................118

Videoposnetki.............................................................................120

Predvajanje videoposnetkov v programu Videoposnetek................. 120
Prenašanje videoposnetkov v napravo............................................ 121
Upravljanje videovsebine................................................................. 121
Ustvarjalnik filmov............................................................................121

Povezljivost................................................................................ 123

Zrcaljenje vsebine na zaslonu naprave v TV-sprejemnik s kablom.... 123
Brezžično zrcaljenje zaslona naprave na televizor............................ 123
Skupna raba vsebine z napravo z oznako DLNA Certified™............124
Priključevanje naprave na dodatno opremo USB............................. 126
Vzpostavitev povezave med vašo napravo in brezžičnim
krmilnikom serije DUALSHOCK™....................................................127
NFC................................................................................................ 127
Brezžična tehnologija Bluetooth®....................................................129

Pametni programi in funkcije, s katerimi boste prihranili čas.....132

Nadzor dodatne opreme in nastavitev s programom Smart
Connect™...................................................................................... 132
Uporaba naprave kot središča za dobro počutje s tehnologijo ANT
+™................................................................................................. 134
Uporaba naprave kot denarnice...................................................... 134

Potovanja in zemljevidi...............................................................135

Uporaba lokacijskih storitev.............................................................135
Google Maps™ in krmarjenje.......................................................... 135
Uporaba prenosa podatkov med potovanjem..................................136
Uporaba naprave z avtomobilskim informacijsko-zabavnim
sistemom........................................................................................ 136
Način za letenje...............................................................................137

Koledar in alarm......................................................................... 138

Koledar........................................................................................... 138
Alarm in ura.....................................................................................139

Pripomočki za osebe s posebnimi potrebami............................142

Poteze za povečavo........................................................................142
Veliko besedilo................................................................................ 142
Popravek barve...............................................................................142

5

To je internetna različica te publikacije. © Tiskajte samo za zasebno uporabo.

background image

Preprost začetni naslon................................................................... 142
Združljivost s slušnim aparatom.......................................................143
TalkBack......................................................................................... 143
Način besedilnega telefona............................................................. 143
Počasen govor................................................................................143

Podpora in pravne zadeve......................................................... 144

Program za podporo....................................................................... 144
Pomoč v menijih in programih......................................................... 144
Izvajanje diagnostičnih preskusov v napravi..................................... 144
Vnovični zagon, ponastavitev in popravilo........................................144
Pomagajte nam izboljšati našo programsko opremo....................... 146
Garancija, vrednost stopnje specifične absorpcije (SAR) in navodila
za uporabo......................................................................................146
Recikliranje naprave........................................................................ 146
Pravne informacije...........................................................................147

6

To je internetna različica te publikacije. © Tiskajte samo za zasebno uporabo.