Sony Xperia Z3 - Klicanje

background image

Klicanje

Klicanje

Klic lahko vzpostavite tako, da ročno vnesete telefonsko številko, tapnete številko,

shranjeno na seznamu stikov v napravi, ali tapnete telefonsko številko v dnevniku klicev.

Uporabite lahko tudi funkcijo za pametno klicanje, s katero lahko hitro poiščete številke

na seznamu stikov in v dnevnikih klicev tako, da vnesete del številke ali imena in izberete

med prikazanimi predlogi. Če želite opraviti videoklic, lahko uporabite program za

neposredno sporočanje in videopogovore Hangouts™ v napravi. Preberite

Neposredno

sporočanje in videoklepet

na strani 88.

1

Prikaz več možnosti

2

Brisanje številke

3

Številčnica

4

Gumb za klicanje

Odpiranje številčnice

1

Odprite Začetni zaslon in tapnite .

2

Poiščite in tapnite .

3

Če se številčnica ne prikaže, tapnite .

Klicanje telefonske številke

1

Odprite številčnico.

2

Vnesite telefonsko številko in tapnite .

Če želite izbrisati številko, ki ste jo vnesli pomotoma, tapnite

.

Klicanje s funkcijo za pametno klicanje

1

Odprite številčnico.

2

Vnesite črke ali številke, ki ustrezajo stiku, ki ga želite poklicati. Medtem ko vnašate

posamezno črko ali številko, se prikaže seznam možnosti.

3

Tapnite stik, ki ga želite poklicati.

Vzpostavljanje mednarodnega klica

1

Odprite številčnico.

2

Dotaknite se številke 0 in jo pridržite, dokler se ne prikaže znak »+«.

3

Vnesite kodo države, območno kodo (brez prvih ničel) in telefonsko številko, nato

pa tapnite .

71

To je internetna različica te publikacije. © Tiskajte samo za zasebno uporabo.

background image

Dodajanje številke za neposredni klic na začetni zaslon

1

Odprite Začetni zaslon ter se dotaknite praznega območja in ga pridržite, dokler

naprava ne zavibrira in se ne prikaže meni za prilagajanje.

2

V meniju za prilagajanje tapnite

Gradniki > Bližnjice.

3

Preglejte seznam programov in izberite

Neposredno klicanje.

4

Izberite stik in številko, ki jo želite uporabiti kot številko za neposredni klic.

Prikaz ali skrivanje telefonske številke

Izberete lahko, ali želite pokazati ali skriti telefonsko številko, ki je prikazana v napravi

prejemnika klica, ko ga pokličete.

Prikazovanje ali skrivanje telefonske številke

1

Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite .

2

Poiščite in tapnite

Nastavitve > Klic > Dodatne nastavitve > ID klicatelja.