Sony Xperia Z3 - Klici v sili

background image

Klici v sili

Vaša naprava podpira uporabo mednarodnih številk za klice v sili, na primer 112 ali 911.

Te številke lahko po navadi uporabite za klic v sili v kateri koli državi, in sicer z vstavljeno

kartico SIM ali brez nje, če ste v dosegu omrežja.

Klicanje v sili

1

Odprite številčnico.

2

Vnesite številko klica v sili in tapnite .

Klic v sili lahko vzpostavite tudi, če nimate vstavljene kartice SIM ali če ste blokirali vse

odhodne klice.

Klicanje v sili, ko je kartica SIM zaklenjena

1

Tapnite

Klic v sili.

2

Vnesite številko za klic v sili in tapnite .

77

To je internetna različica te publikacije. © Tiskajte samo za zasebno uporabo.

background image

Klicanje v sili, ko je naprava zaklenjena

1

Če želite aktivirati zaslon, na kratko pritisnite tipko za vklop/izklop .

2

Podrsnite levo ali desno in tapnite ikono »V sili« .

3

Vnesite številko za klice v sili in tapnite .

78

To je internetna različica te publikacije. © Tiskajte samo za zasebno uporabo.