Sony Xperia Z3 - Omejevanje klicev

background image

Omejevanje klicev

Blokirate lahko vse ali le določene kategorije dohodnih in odhodnih klicev. Če ste od

svojega ponudnika storitev prejeli kodo PIN2, lahko uporabite seznam številk za

predpisane klice in tako omejite odhodne klice. Če vaša naročnina vključuje telefonski

predal, lahko vse dohodne klice z določene številke neposredno preusmerite v telefonski

predal. Če želite določeno številko blokirati, obiščite Trgovino Google Play™ in prenesite

program, ki omogoča to funkcijo.

Funkcije številk za predpisane klice ne podpirajo vsi omrežni operaterji. Obrnite se na

omrežnega operaterja, da preverite, ali vaša kartica SIM ali omrežna storitev omogoča to

funkcijo.

Blokiranje dohodnih ali odhodnih klicev

1

Odprite Začetni zaslon in tapnite .

2

Poiščite in tapnite

Nastavitve > Klic.

3

Tapnite

Zapora za klice in izberite eno od možnosti.

4

Vnesite geslo in tapnite

V redu.

Ko prvič nastavite zaporo klicev, morate vnesti geslo za aktiviranje funkcije zapore klicev. Če

želite pozneje urediti nastavitve zapore klicev, morate uporabiti isto geslo.

Omogočanje ali onemogočanje predpisanih klicev

1

Odprite Začetni zaslon in tapnite .

2

Poiščite in tapnite

Nastavitve > Klic > Številke za predpisane klice.

3

Tapnite

Aktiviraj predpisane klice ali Izklopi predpisane klice.

4

Vnesite kodo PIN2 in tapnite

V redu.

75

To je internetna različica te publikacije. © Tiskajte samo za zasebno uporabo.

background image

Dostop do seznama sprejetih prejemnikov klica

1

Odprite Začetni zaslon in tapnite .

2

Poiščite in tapnite

Nastavitve > Klic > Številke za predpisane klice > Številke za

predpisane klice.

Spreminjanje kode PIN2 za kartico SIM

1

Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite .

2

Poiščite in tapnite

Nastavitve > Klic.

3

Tapnite

Številke za predpisane klice > Sprememba kode PIN2.

4

Vnesite prejšnjo kodo PIN2 za kartico SIM in tapnite

V redu.

5

Vnesite novo kodo PIN2 za kartico SIM in tapnite

V redu.

6

Potrdite novo kodo PIN2 in tapnite

V redu.

Preusmeritev dohodnih klicev določenega stika neposredno v telefonski predal

1

Odprite Začetni zaslon in tapnite .

2

Poiščite in tapnite .

3

Izberite stik, za katerega bodo vsi dohodni klici samodejno preusmerjeni v

telefonski predal.

4

Tapnite > .

5

Potrdite polje zraven možnosti

Vsi klici na glasovno pošto.

6

Tapnite

SHRANI.