Sony Xperia Z3 - Preusmeritev klicev

background image

Preusmeritev klicev

Klice lahko na primer preusmerite k drugemu prejemniku, na drugo telefonsko številko, v

drugo napravo ali v telefonski predal.

Preusmeritev klicev

1

Odprite Začetni zaslon in tapnite .

2

Poiščite in tapnite

Nastavitve > Klic.

3

Tapnite

Preusmeritve klicev in izberite eno od možnosti.

4

Vnesite številko, na katero želite preusmeriti klice, in nato tapnite »Vklop«.

Izklop preusmeritve klica

1

Odprite Začetni zaslon in tapnite .

2

Poiščite in tapnite

Nastavitve > Klic > Preusmeritve klicev.

3

Izberite eno od možnosti in tapnite

Izklopi.