Sony Xperia Z3 - Uporaba dnevnika klicev

background image

Uporaba dnevnika klicev

V dnevniku klicev si lahko ogledate neodgovorjene ( ), sprejete ( ) in odhodne ( ) klice.

Odpiranje dnevnika klicev

1

Odprite Začetni zaslon in tapnite .

2

Poiščite in tapnite .

Prikaz neodgovorjenih klicev

1

Če imate neodgovorjen klic, se v vrstici stanja prikaže . Vrstico stanja povlecite

navzdol.

2

Tapnite

Neodgovorjeni klic.

Klicanje številke iz dnevnika klicev

Tapnite številko.

Če želite urediti številko pred klicanjem, se dotaknite številke v dnevniku klicev in jo pridržite

ter tapnite

Pred klicanjem uredi številko.

74

To je internetna različica te publikacije. © Tiskajte samo za zasebno uporabo.

background image

Dodajanje številke iz dnevnika klicev stikom

1

Dotaknite se številke, prikazane v dnevniku klicev, in jo pridržite ter tapnite

Dodaj v

imenik.

2

Izberite obstoječi stik, kateremu želite dodati številko, ali tapnite

Ustvari novo

osebo.

3

Uredite podrobnosti stika in tapnite

SHRANI.

Prikaz možnosti dnevnika klicev

Ko je dnevnik klicev odprt, tapnite .

Do splošnih nastavitev klica lahko dostopate tudi s pomočjo zgornjih navodil.