Sony Xperia Z3 - Več klicev

background image

Več klicev

Če ste aktivirali čakajoči klic, lahko hkrati sprejmete več klicev. Ko je funkcija aktivirana,

boste zaslišali pisk, ko boste prejeli še en klic.

Vklop ali izklop čakajočega klica

1

Odprite Začetni zaslon in tapnite .

2

Poiščite in tapnite

Nastavitve > Klic > Dodatne nastavitve.

3

Če želite vklopiti ali izklopiti čakajoči klic, tapnite

Čakajoči klic.

Sprejem drugega in zadržanje trenutnega klica

Ko med klicem zaslišite ponavljajoče se piske, povlecite na desno.

Zavrnitev drugega klica

Ko med klicem zaslišite ponavljajoče se piske, povlecite na levo.

Vzpostavljanje drugega klica

1

Med klicem tapnite . Prikaže se dnevnik klicev.

2

Tapnite , da prikažete številčnico.

3

Vnesite številko prejemnika in tapnite . Telefon prvi klic zadrži.

Preklapljanje med več klici

Če želite preklopiti na drug klic in zadržati trenutni klic, tapnite

Preklopi na ta klic.