Sony Xperia Z3 - Alarm in ura

background image

Alarm in ura

Nastavite lahko več alarmov in za signal alarma uporabite kateri koli zvok, ki je shranjen v

napravi. Če je naprava izklopljena, se alarm ne vklopi.
Prikazana oblika zapisa časa za alarm je enaka kot oblika zapisa, ki jo izberete za

splošne nastavitve časa, na primer 12-urna ali 24-urna.

1

Dostop do začetnega zaslona alarma

2

Prikaz svetovne ure in prilagoditev nastavitev

3

Dostop do gumba štoparice

4

Dostop do funkcije odštevalnika

5

Prikaz možnosti

6

Prikaz nastavitev datuma in časa za uro

7

Vklop ali izklop alarma

139

To je internetna različica te publikacije. © Tiskajte samo za zasebno uporabo.

background image

8

Dodajanje novega alarma

Nastavljanje novega alarma

1

Ko imate odprt začetni zaslon, tapnite .

2

Poiščite in tapnite

Ura.

3

Tapnite .

4

Tapnite

Ura in izberite želeno vrednost.

5

Tapnite

V redu.

6

Če želite, uredite še druge nastavitve alarma.

7

Tapnite

Shrani.

Vključitev dremanja, ko se alarm vklopi

Tapnite

Dremanje.

Izklop alarma, ko se vklopi

Povlecite v desno.

Če želite izklopiti dremanje, povlecite vrstico stanja navzdol, da odprete podokno z obvestili,

nato pa tapnite .

Urejanje obstoječega alarma

1

Zaženite program Alarm in ura ter tapnite alarm, ki ga želite urediti.

2

Opravite želene spremembe.

3

Tapnite

Shrani.

Vklop ali izklop alarma

Odprite program Alarm in ura ter povlecite drsnik poleg alarma, da ga vklopite oz.

izklopite.

Brisanje alarma

1

Zaženite program Alarm in ura ter se dotaknite in zadržite alarm, ki ga želite

izbrisati.

2

Tapnite

Izbriši alarm in nato Da.

Nastavitev zvoka alarma

1

Zaženite program Alarm in ura ter tapnite alarm, ki ga želite urediti.

2

Tapnite

Zvok alarma in izberite možnost ali pa tapnite in izberite glasbeno

datoteko.

3

Tapnite

Dokončano in nato še Shrani.

Prilagajanje glasnosti alarma

1

Zaženite program Alarm in ura ter tapnite alarm, ki ga želite urediti.

2

Povlecite drsnike za glasnost v možnosti

Glasnost alarma na želeno mesto.

3

Tapnite

Shrani.

Nastavitev ponavljajočega se alarma

1

Zaženite program Alarm in ura ter tapnite alarm, ki ga želite urediti.

2

Tapnite

Ponovi.

3

Potrdite polja za ustrezne dni in tapnite

V redu.

4

Tapnite

Shrani.

Aktiviranje vibriranja za alarm

1

Zaženite program Alarm in ura ter tapnite alarm, ki ga želite urediti.

2

Potrdite polje

Vibriranje.

3

Tapnite

Shrani.

140

To je internetna različica te publikacije. © Tiskajte samo za zasebno uporabo.

background image

Nastavitev delovanja stranskih tipk

1

Zaženite program Alarm in ura ter izberite alarm, ki ga želite urediti.

2

Tapnite

Delovanje stranskih tipk in izberite želeno delovanje stranskih tipk, ko jih

pritisnete med alarmom.

3

Tapnite

Shrani.

141

To je internetna različica te publikacije. © Tiskajte samo za zasebno uporabo.