Sony Xperia Z3 - Gradniki

background image

Gradniki

Gradniki so programčki, ki jih lahko uporabljate neposredno na začetnem zaslonu.

Obenem pa so tudi bližnjice. Gradnik »Vreme« vam tako prikazuje osnovne informacije o

vremenu neposredno na začetnem zaslonu. Toda ko tapnete gradnik, se odpre polni

program »Vreme«. Več gradnikov lahko prenesete iz trgovine Google Play™.

26

To je internetna različica te publikacije. © Tiskajte samo za zasebno uporabo.

background image

Dodajanje gradnika na začetni zaslon

1

Dotaknite se in pridržite prazen prostor na Začetni zaslon, tako da naprava

zavibrira, nato pa tapnite

Gradniki.

2

Poiščite in tapnite gradnik, ki ga želite dodati.

Spreminjanje velikosti gradnika

1

Dotaknite se gradnika in ga pridržite, dokler se ne poveča in telefon ne zavibrira,

nato gradnik lahko spustite. Če je gradniku mogoče spremeniti velikost, se

prikažejo označen okvir in pike za spreminjanje velikosti.

2

Povlecite pike navzven ali navznoter, odvisno od tega, ali želite gradnik razširiti oz.

skrčiti.

3

Če želite potrditi novo velikost gradnika, tapnite poljuben prostor na Začetni

zaslon.

Premikanje gradnika

Dotaknite se gradnika in ga pridržite, dokler se ne poveča in naprava ne zavibrira,

nato ga povlecite na novo mesto.

Odstranjevanje gradnika

Dotaknite se gradnika in ga pridržite, da ga izberete, nato pa povlecite gradnik na

Odstranite z začetnega zaslona.