Sony Xperia Z3 - Ozadja in teme

background image

Ozadja in teme

Začetni zaslon lahko z ozadji in različnimi temami prilagodite svojemu okusu.

Spreminjanje ozadja začetnega zaslona

1

Ko imate odprt Začetni zaslon, se dotaknite praznega območja in ga pridržite,

dokler naprava ne zavibrira.

2

Tapnite

Ozadja in izberite eno od možnosti.

Nastavljanje teme

1

Ko imate odprt Začetni zaslon, se dotaknite praznega območja in ga pridržite,

dokler naprava ne zavibrira.

2

Tapnite

Teme.

3

Izberite možnost in sledite navodilom v napravi.

Ko spremenite temo, se ozadje spremeni tudi v nekaterih programih.

28

To je internetna različica te publikacije. © Tiskajte samo za zasebno uporabo.