Sony Xperia Z3 - Začetni zaslon

background image

Začetni zaslon

Začetni zaslon predstavlja izhodišče vaše naprave. Podoben je namizju na računalniškem

zaslonu. Na začetnem zaslonu imate lahko do sedem podoken, ki se raztezajo čez

običajno širino zaslona. Število podoken začetnega zaslona označujejo pike na dnu

začetnega zaslona. Označena pika predstavlja podokno, v katerem se trenutno nahajate.

23

To je internetna različica te publikacije. © Tiskajte samo za zasebno uporabo.

background image

Pomik na začetni zaslon

Pritisnite .

Brskanje po začetnem zaslonu

Podokna začetnega zaslona

Na začetni zaslon lahko dodate nova podokna (največ sedem) ali jih izbrišete. Nastavite

lahko tudi podokno, ki ga želite uporabiti za podokno začetnega zaslona.

Nastavitev podokna kot glavno podokno začetnega zaslona

1

Dotaknite se in držite poljubno območje na začetnem zaslonu, dokler naprava ne

zavibrira.

2

Podrsajte levo ali desno, da odprete podokno, ki ga želite nastaviti kot glavno

podokno začetnega zaslona, in nato tapnite .

Dodajanje podokna na začetni zaslon

1

Ko imate odprt Začetni zaslon, se dotaknite praznega območja in ga pridržite,

dokler naprava ne zavibrira.

2

Če želite preiskati podokna, podrsnite do konca v levo ali desno ter tapnite .

Brisanje podokna z začetnega zaslona

1

Dotaknite se poljubnega območja na začetnem zaslonu in ga pridržite, dokler

naprava ne zavibrira.

2

Podrsajte levo ali desno, da poiščete podokno, ki ga želite izbrisati, nato pa v

zgornjem desnem kotu podokna tapnite .

24

To je internetna različica te publikacije. © Tiskajte samo za zasebno uporabo.

background image

Nastavitve začetnega zaslona

Odstranjevanje programa z začetnega zaslona

1

Dotaknite se poljubnega območja na začetnem zaslonu in ga pridržite, dokler

naprava ne zavibrira.

2

Če želite brskati po podoknih, podrsajte levo ali desno. Programe, ki jih je mogoče

odstraniti, prepoznate po ikoni .

3

Tapnite program, ki ga želite odstraniti, in nato tapnite

Izbriši.

Prilagoditev velikosti ikon na začetnem zaslonu

1

Dotaknite se poljubnega območja na začetnem zaslonu in ga pridržite, dokler

naprava ne zavibrira, nato pa tapnite .

2

Tapnite

Velikost ikone in izberite eno od možnosti.