Sony Xperia Z3 - Zajem zaslona

background image

Zajem zaslona

Zajamete lahko slike katerega koli zaslona na vaši napravi. Zajemi zaslona se samodejno

shranijo v Album.

Ustvarjanje posnetka zaslona

1

Pritisnite in pridržite tipko za vklop, dokler se ne prikaže okno poziva.

2

Tapnite .

Zaslon lahko zajamete tudi tako, da hkrati pritisnete tipko za vklop in tipko za znižanje

glasnosti. Ko ste ustvarili posnetek zaslona, spustite tipki.

Ogled posnetka zaslona

Povlecite vrstico stanja v celoti navzdol, nato pa tapnite posnetek zaslona, ki si ga

želite ogledati.

Posnetke zaslona si lahko ogledate tudi v programu Album.