Sony Xperia Z3 - Zaslon s programi

background image

Zaslon s programi

Zaslon s programi, ki ga odprete z začetnega zaslona, vsebuje programe, ki so že

vnaprej nameščeni v napravi, ter programe, ki ste jih prenesli sami.

Prikaz vseh programov na zaslonu s programi

1

Ko imate odprt začetni zaslon, tapnite .

2

Podrsajte levo ali desno po zaslonu s programi.

Zagon programa z zaslona s programi

Podrsajte levo ali desno, da poiščete program in ga nato tapnite.

Iskanje programa v pogledu programov

1

Odprite pogled programov in tapnite

Poišči programe.

2

Vnesite ime programa, ki ga želite poiskati.

Odpiranje menija zaslona s programi

Če želite odpreti meni zaslona s programi, povlecite levi rob zaslona na desno.

Razvrščanje programov na zaslonu s programi

1

Ko je odprt zaslon s programi, tapnite .

2

Preverite, ali imate v razdelku

Razvrščanje programov izbrano možnost Lasten

vrstni red.

3

Dotaknite se programa in ga pridržite, da ga izberete, nato pa gradnik povlecite na

novo mesto.

Dodajanje bližnjice programa na začetni zaslon

1

Na zaslonu s programi se dotaknite ikone programa in jo pridržite, da jo izberete,

nato pa jo povlecite na vrh zaslona. Odpre se začetni zaslon.

2

Povlecite ikono na želeno mesto začetnega zaslona, nato sprostite prst.

25

To je internetna različica te publikacije. © Tiskajte samo za zasebno uporabo.

background image

Razvrščanje programov na zaslonu s programi

1

Ko je odprt zaslon s programi, tapnite .

2

Tapnite

Razvrščanje programov in izberite eno od možnosti.

Odstranjevanje programa z zaslona s programi

1

Dotaknite se poljubnega območja na zaslonu programa in ga pridržite, dokler

naprava ne zavibrira. Vsi programi, ki jih je mogoče odstraniti, so označeni z .

2

Izberite program, ki ga želite odstraniti, in nato tapnite

Izbriši.