Sony Xperia Z3 - Nastavitve glasnosti

background image

Nastavitve glasnosti

Prilagodite lahko glasnost načina zvonjenja za dohodne klice in obvestila ter za

predvajanje glasbe in videoposnetkov.

Prilagajanje glasnosti načina zvonjenja s tipko za glasnost

Pritisnite tipko za povečanje ali zmanjšanje glasnosti.

Prilagajanje glasnosti predvajanja predstavnosti s tipko za glasnost

Med predvajanjem glasbe ali gledanjem videa pritisnite tipko za povečanje ali

zmanjšanje glasnosti, tudi če je zaslon zaklenjen.

Vklop načina vibriranja

Pridržite tipko za povečanje ali zmanjšanje glasnosti, dokler se v vrstici stanja ne

prikaže ikona

.

Nastavljanje glasnosti

1

Odprite Začetni zaslon in tapnite .

2

Poiščite in tapnite

Nastavitve > Zvok in obvestila.

3

Drsnike za glasnost povlecite v želene položaje.

Pritisnete lahko tudi tipko za povečanje ali zmanjšanje glasnosti in nato tapnete

, da

prilagodite raven glasnosti tona zvonjenja, predvajanja predstavnosti ali alarma ločeno.

56

To je internetna različica te publikacije. © Tiskajte samo za zasebno uporabo.

background image

Nastavitev vibriranja v napravi za dohodne klice

1

Odprite Začetni zaslon in tapnite .

2

Poiščite in tapnite

Nastavitve > Zvok in obvestila.

3

Drsnik poleg možnosti

Vibriraj tudi za klice povlecite na desno.

Nastavljanje načina zvonjenja

1

Odprite Začetni zaslon in tapnite .

2

Poiščite in tapnite

Nastavitve > Zvok in obvestila > Nač. zvon. ob prej. fotog..

3

Izberite možnost s seznama ali tapnite in izberite glasbeno datoteko, ki je

shranjena v napravi.

4

Tapnite

Dokončano, da potrdite.

Izbiranje zvoka za obvestila

1

Odprite Začetni zaslon in tapnite .

2

Poiščite in tapnite

Nastavitve > Zvok in obvestila > Zvok obvestila.

3

Izberite možnost s seznama ali tapnite in izberite glasbeno datoteko, ki je

shranjena v napravi.

4

Tapnite

Dokončano, da potrdite.

Nekateri programi imajo svoje specifične zvoke obvestil, ki jih lahko izberete iz programskih

nastavitev.

Omogočanje zvokov ob dotiku

1

Odprite Začetni zaslon in tapnite .

2

Poiščite in tapnite

Nastavitve > Zvok in obvestila > Drugi zvoki.

3

Drsnika poleg možnosti

Zvoki številčnice inZvoki dotikov povlecite na desno.