Sony Xperia Z3 - Nastavitve načina Ne moti

background image

Nastavitve načina Ne moti

Napravo lahko nastavite v način Ne moti in ročno določite, kako dolgo bo vaša naprava v

načinu Ne moti. Samodejno lahko prednastavite, kako dolgo bo vaša naprava v načinu

Ne moti.

Brez časovne omejitve Naprava naj bo utišana, dokler ročno ne vklopite zvoka.

Za eno uro

Naprava naj bo utišana eno uro. Tapnite ikoni minus in plus ter prilagodite trajanje.

Aktiviranje načina »Ne motite«

Pritiskajte tipko za zmanjšanje glasnosti, dokler se ne prikaže .

Hiter preklop med načini »Ne motite«, »Vibriranje« in »Zvok«

1

Pritiskajte tipko za zmanjšanje ali povečanje glasnosti, dokler se ne prikaže

ali .

2

Tapnite , ali za hiter preklop med načinoma »Vibriranje« in »Zvok«. Če želite

aktivirati način »Ne motite«, v načinu vibriranja pritisnite tipko za zmanjšanje

glasnosti.

Nastavitev časovnih intervalov načina »Ne motite«

1

Odprite Začetni zaslon in tapnite .

2

Poiščite in tapnite

Nastavitve > Zvok in obvestila > Ne moti > Samodejna

pravila.

3

Izberite čas ali dogodek, za katerega želite nastaviti način »Ne motite«, ali dodajte

novo pravilo.

4

Poiščite in tapnite

Dnevi ter potrdite polja za ustrezne dni in nato tapnite

Dokončano.

5

Če želite prilagoditi začetni čas, tapnite

Ura začetka, izberite vrednost in tapnite V

redu.

6

Če želite prilagoditi končni čas, tapnite

Ura konca, izberite vrednost in tapnite V

redu. Naprava ostane v načinu »Ne motite« v izbranem časovnem intervalu.

57

To je internetna različica te publikacije. © Tiskajte samo za zasebno uporabo.

background image

Nastavitev izjem v načinu »Ne motite«

Izberete lahko, katere vrste obvestil so dovoljene v načinu »Ne motite«, in filtrirate izjeme

glede na pošiljatelja obvestil. Najpogostejše vrste izjem vključujejo:

dogodke in opomnike;

klice;

sporočila;

alarme.

Dovoljevanje izjeme v načinu »Ne motite«

1

Na začetnem zaslonu tapnite .

2

Poiščite in tapnite

Nastavitve > Zvok in obvestila > Ne motite > Dovoljeno le v

»Prioriteta«.

3

Povlecite drsnik ob želeni možnosti.

Nastavitev obvestil kot izjem v načinu »Ne motite«

1

Na začetnem zaslonu tapnite .

2

Poiščite in tapnite

Nastavitve > Zvok in obvestila > Ne motite > Dovoljeno le v

»Prioriteta«.

3

Izberite eno možnost.

Povezovanje izjem z določenimi vrstami stikov

1

Na začetnem zaslonu tapnite .

2

Poiščite in tapnite

Nastavitve > Zvok in obvestila > Ne motite > Dovoljeno le v

»Prioriteta«.

3

Tapnite

Klici ali Sporočila.

4

Izberite eno možnost.

Omogočanje vklopa alarma v načinu »Ne motite«

1

Pritiskajte tipko za zmanjšanje glasnosti, dokler se ne prikaže .

2

Tapnite

, nato prilagodite drsnik zraven .