Sony Xperia Z3 - Nastavitve zaslona

background image

Nastavitve zaslona

Prilagajanje svetlosti zaslona

1

Na začetnem zaslonu tapnite .

2

Poiščite in tapnite

Nastavitve > Zaslon > Raven svetlosti.

3

Povlecite drsnik, da prilagodite svetlost.

Če zmanjšate raven svetlosti, podaljšate čas delovanja baterije.

Nastavitev zaslona na opozarjanje z vibriranjem ob dotiku

1

Ko imate odprt začetni zaslon, tapnite .

2

Poiščite in tapnite

Nastavitve > Zvok in obvestila > Drugi zvoki.

3

Drsnik poleg možnosti

Vibrira na dotik povlecite na desno. Zaslon sedaj zavibrira,

ko tapnete tipko ali določene programe.

Prilagajanje časa nedejavnosti, preden se zaslon izklopi

1

Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite .

2

Poiščite in tapnite

Nastavitve > Zaslon > Stanje pripravljenosti.

3

Izberite eno od možnosti.

Če želite hitro izklopiti zaslon, na kratko pritisnite tipko za vklop .

Pametni nadzor osvetlitve

Pametni nadzor osvetlitve ohranja vklopljen zaslon, dokler napravo držite v rokah. Ko

napravo odložite, se zaslon izklopi glede na določeno nastavitev spanja.

58

To je internetna različica te publikacije. © Tiskajte samo za zasebno uporabo.

background image

Vklop funkcije za pametni nadzor osvetlitve

1

Ko imate odprt začetni zaslon, tapnite .

2

Poiščite in tapnite

Nastavitve > Zaslon > Pametni nadzor osvetlitve.

3

Drsnik povlecite na desno.

Pripenjanje zaslona

S funkcijo pripenjanja zaslona nastavite svojo napravo tako, da prikaže samo zaslon

določenega programa. Če denimo igrate igro in se pomotoma dotaknete tipke za

krmarjenje domačega zaslona, funkcija pripenjanja zaslona prepreči, da bi se okno

aktivne igre minimiziralo. To funkcijo lahko uporabite tudi, ko svojo napravo posodite

drugi osebi, kateri otežite dostop do ostalih programov. Osebi denimo posodite svojo

napravo, da posname fotografijo, in pripnete zaslon na progam Kamera, tako da ta

oseba ne more takoj dostopiti do drugih programov, kot je E-pošta.

Pripenjanje zaslona ni varnostna funkcija in drugim uporabnikom ne preprečuje v celoti, da bi

zaslon odpeli in dostopili do vsebine vaše naprave. Če želite zaščititi svoje podatke, nastavite

geslo, vzorec ali kodo PIN za odklepanje zaslona, preden lahko nekdo drug odpne zaslon.

Aktiviranje pripenjanja zaslona

1

Odprite Začetni zaslon in tapnite .

2

Poiščite in tapnite

Nastavitve > Varnost > Pripenjanje zaslona.

3

Drsnik povlecite na desno.

4

Če niste nastavili vzorca, kode PIN ali gesla za zaklepanje zaslona v napravi,

povlecite drsnik zraven možnosti

Pri odpenjanju zakleni napravo na desno in

izberite možnost. Če že imate omogočeno zaklepanje zaslona, povlecite drsnik, da

aktivirate določeno varnostno možnost, ko ste aktivirali pripenjanje zaslona.

Vzorec, koda PIN ali geslo ni obvezno za delovanje pripenjanja zaslona.

Pripenjanje zaslona

1

Poskrbite, da ste v napravi aktivirali pripenjanje zaslona.

2

Zaženite program in izberite program, ki ga želite pripeti.

3

Tapnite .

4

Če želite prikazati ikono pripenjanja zaslona , podrsnite navzgor.

5

Tapnite .

6

V prikazanem pojavnem oknu tapnite

Razumem.

Odpenjanje zaslona

1

Na pripetem zaslonu se hkrati dotaknite ikone in ter ju pridržite.

2

Spustite oba gumba.

Če ste pri aktiviranju funkcije pripenjanja zaslona izbrali varnostno možnost, morate vnesti

vzorec, kodo PIN ali geslo za odklepanje naprave, preden boste lahko odpeli zaslon.