Sony Xperia Z3 - Več uporabniških računov

background image

Več uporabniških računov

Vaša naprava podpira več uporabniških računov, kar pomeni, da se lahko različni

uporabniki posebej prijavijo v napravo in jo uporabljajo. Več uporabniških računov

priporočamo, če isto napravo uporablja več ljudi ali jo za nekaj časa posodite prijatelju.

Uporabnik, ki prvi nastavi napravo, postane lastnik te naprave. Samo lastnik lahko

uporablja račune za druge uporabnike. Poleg računa lastnika sta na voljo dve različne

vrsti računov:

Običajen uporabnik: ta vrsta računa je primerna za osebo, ki občasno uporablja vašo

napravo.

Gost: račun za goste omogočite za osebo, ki želi začasno uporabiti vašo napravo.

Nekatere funkcije so na voljo samo lastniku. Samo lastnik lahko na primer dostopa do kartice

SD.

Več informacij o običajnem uporabniškem računu

Če dodate običajne uporabniške račune, lahko več uporabnikom omogočite različne

domače zaslone, ozadja in splošne nastavitve. Prav tako dobijo ločen dostop do

programov in shrambe pomnilnika za datoteke, denimo glasbo in fotografije. V svojo

napravo lahko dodate največ tri običajne uporabniške račune.

Dodajanje običajnega uporabniškega računa

1

Prepričajte se, da ste prijavljeni kot lastnik, torej kot uporabnik, ki je prvi nastavil

napravo.

2

Ko imate odprt začetni zaslon, tapnite .

3

Poiščite in tapnite

Nastavitve > Uporabniki > Dodaj uporabnika.

4

Tapnite

V redu. Ustvarjen je nov račun.

5

Tapnite

NASTAVI. Zaslon se zaklene in v zgornjem desnem kotu se prikaže ikona,

ki predstavlja na novo dodanega uporabnika.

6

Odklenite zaslon tako, da podrsnete navzgor.

7

Sledite navodilom na zaslonu, da nastavite uporabniški račun.

Če oseba, ki uporablja novi račun, želi nastaviti račun, ki trenutno ni na voljo, tapnite

NE ZDAJ

v 5. koraku. Ko je uporabnik pripravljen, lahko izberete

Uporabniki v možnosti Nastavitve in si

ogledate novi račun, ki je prikazan kot

Nov uporabnik. Tapnite račun in sledite navodilom, da

dokončate nastavitev.

Običajen uporabniški račun lahko dodate tudi v vrstici stanja na poljubnem zaslonu. Vrstico

stanja povlecite navzdol z dvema prstoma in tapnite ikono uporabnika ter

Dodaj uporabnika.

Običajnemu uporabniku omogočite vzpostavitev klicev

1

Prepričajte se, da ste prijavljeni kot lastnik.

2

Na začetnem zaslonu tapnite .

3

Poiščite in tapnite

Nastavitve > Uporabniki.

4

Tapnite zraven imena uporabnika, nato pa povlecite drsnik zraven možnosti

Vklop telefonskih klicev na desno.

Brisanje običajnega uporabniškega računa iz naprave

1

Prepričajte se, da ste prijavljeni kot lastnik.

2

Na začetnem zaslonu tapnite .

3

Poiščite in tapnite

Nastavitve > Uporabniki.

4

Tapnite ob imenu uporabnika, ki ga želite izbrisati, in nato tapnite

Odstranjevanje uporabnika > Izbriši .

Več informacij o računu za goste

Če oseba želi občasno uporabljati vašo napravo, ji lahko omogočite račun za goste. V

načinu za goste se vaša naprava zažene z na novo nameščenim sistemom in samo z

vnaprej nameščenimi programi. Ko ta oseba preneha uporabljati vašo napravo, lahko

sejo izbrišete, da bo naslednji uporabnik lahko začel na novo. Uporabniški račun za

goste je vnaprej nameščen in ga ni mogoče izbrisati.

64

To je internetna različica te publikacije. © Tiskajte samo za zasebno uporabo.

background image

Aktiviranje računa gostujočega uporabnika

1

Prepričajte se, da ste prijavljeni kot lastnik, torej kot uporabnik, ki je prvi nastavil

napravo.

2

Ko imate odprt začetni zaslon, tapnite .

3

Poiščite in tapnite

Nastavitve > Uporabniki > Gost.

Račun gostujočega uporabnika lahko aktivirate tudi v vrstici stanja na poljubnem zaslonu.

Vrstico stanja povlecite navzdol z dvema prstoma in tapnite ikono uporabnika ter

Dodajanje

gosta.

Omogočite gostu, da vzpostavi klic

1

Prepričajte se, da ste prijavljeni kot lastnik.

2

Ko imate odprt začetni zaslon, tapnite .

3

Poiščite in tapnite

Nastavitve > Uporabniki.

4

Tapnite zraven možnosti

Gost in povlecite drsnik zraven možnosti Vklop

telefonskih klicev na desno.

Brisanje podatkov seje gosta

1

Prepričajte se, da ste prijavljeni v račun za goste.

2

Ko imate odprt začetni zaslon, tapnite .

3

Poiščite in tapnite

Nastavitve > Uporabniki.

4

Poiščite in tapnite

Odstranjevanje gosta.

5

Tapnite

Odstrani.

Dokler ste prijavljeni v račun za goste, lahko sejo gosta tudi izbrišete v vrstici stanja na

katerem koli zaslonu. Vrstico stanja povlecite navzdol z dvema prstoma in tapnite ikono

uporabnika ter

Odstranjevanje gosta.

Preklapljanje med več uporabniškimi računi

Preklapljanje med različnimi uporabniškimi računi

1

Če si želite ogledati seznam uporabnikov, povlecite vrstico stanja navzdol z dvema

prstoma in tapnite ikono uporabnika na zaslonu zgoraj desno.

2

Tapnite ikono, ki predstavlja uporabniški račun, na katerega želite preklopiti.

Prikaže se zaklenjeni zaslon tega uporabniškega računa.

Ko preklopite na račun za goste, tapnite

Začni znova, če želite izbrisati prejšnjo sejo, ali Da,

nadaljuj, če želite nadaljevati prejšnjo sejo.

Vsak uporabnik lahko nastavi lasten zaklenjeni zaslon. Preberite

Zaklepanje zaslona

na

strani 12.

Nastavitve za več uporabniških računov

V napravah z več uporabniki so na voljo tri različne vrste nastavitev:

Nastavitve, ki jih lahko spremeni kateri koli uporabnik in vplivajo na vse uporabnike. Sem

uvrščamo nastavitve jezika, omrežja Wi-Fi, načina za letenje ter tehnologij NFC in

Bluetooth®

Nastavitve, ki veljajo le za posamezen uporabniški račun. Sem uvrščamo samodejno

sinhroniziranje podatkov, zaklepanje zaslona, različne dodane račune in ozadje.

Nastavitve, ki so prikazane le lastniku in veljajo za vse uporabnike, na primer nastavitve

za VPN.

65

To je internetna različica te publikacije. © Tiskajte samo za zasebno uporabo.