Sony Xperia Z3 - NFC

background image

NFC

S tehnologijo NFC souporabljajte podatke, kot so videoposnetki, fotografije, naslovi

spletnih strani, glasbene datoteke ali stiki, z drugimi napravami. Tehnologijo NFC lahko

uporabite tudi za optično branje oznak, ki dajejo več informacij o izdelku ali storitvi, ter

oznak, ki aktivirajo določene funkcije v napravi.

127

To je internetna različica te publikacije. © Tiskajte samo za zasebno uporabo.

background image

NFC je brezžična tehnologija z največjim dosegom 1 cm, zato je treba napravi, ki

souporabljata podatke, držati blizu skupaj. Preden lahko uporabite tehnologijo NFC,

morate vklopiti funkcijo NFC, zaslon vaše naprave pa mora biti aktiven.

Tehnologija NFC morda ni na voljo v vseh državah in/ali regijah.

Vklop funkcije NFC

1

Odprite Začetni zaslon in tapnite .

2

Poiščite in tapnite meni

Nastavitve > Več.

3

Tapnite stikalo za vklop/izklop zraven možnosti

NFC.

Souporaba stika z drugo napravo prek tehnologije NFC

1

V obeh napravah mora biti vklopljena funkcija NFC, zaslon v obeh napravah pa

mora biti aktiven.

2

Če želite prikazati stike, odprite Začetni zaslon, tapnite in nato še .

3

Tapnite stik, ki ga želite souporabljati.

4

Pridržite svojo napravo in napravo za sprejemanje tako, da sta z zadnjo stranjo

obrnjena druga proti drugi. Tako omogočite, da se območja za zaznavanje NFC

obeh naprav dotikata. Ko je povezava z napravami vzpostavljena, se prikaže

sličica stika.

5

Tapnite sličico za začetek prenosa.

6

Po dokončanem prenosu se na zaslonu naprave, ki je prejela stik, prikažejo

podatki o stiku, ki so tudi shranjeni v to napravo.

Skupna raba glasbene datoteke z drugo napravo prek tehnologije NFC

1

Vaša naprava in naprava za prejemanje morata imeti vključeno funkcijo NFC, prav

tako morata biti aktivna zaslona na obeh napravah.

2

Če želite odpreti program Glasba, tapnite , nato pa poiščite in tapnite .

3

Izberite kategorijo glasbe in poiščite skladbo, ki jo želite souporabiti.

4

Če želite predvajati skladbo, jo tapnite. Če želite skladbo začasno prekiniti, lahko

nato tapnete . Prenos poteka tako med predvajanjem kot začasno prekinitvijo

skladbe.

5

Pridržite svojo napravo in napravo za sprejemanje tako, da sta z zadnjo stranjo

obrnjena druga proti drugi. Tako omogočite, da se območji za zaznavanje NFC

obeh naprav dotikata. Ko je povezava z napravami vzpostavljena, se prikaže

sličica skladbe.

6

Tapnite sličico, da zaženete prenos.

7

Ko je prenos končan, se glasbena datoteka prične nemudoma predvajati v napravi

za sprejemanje. Hkrati se datoteka shrani v napravo za sprejemanje.

Souporaba fotografije ali videoposnetka z drugo napravo prek tehnologije NFC

1

V obeh napravah mora biti vklopljena funkcija NFC, zaslon v obeh napravah pa

mora biti aktiven.

2

Če si želite ogledati fotografije in videoposnetke v napravi, odprite Začetni zaslon,

tapnite in poiščite ter tapnite

Album.

3

Tapnite fotografijo ali videoposnetek, ki ga želite souporabiti.

4

Pridržite svojo napravo in napravo za sprejemanje tako, da sta z zadnjo stranjo

obrnjena druga proti drugi. Tako omogočite, da se območja za zaznavanje NFC

obeh naprav dotikata. Ko je povezava z napravami vzpostavljena, se prikaže

sličica skladbe.

5

Tapnite sličico za začetek prenosa.

6

Po dokončanem prenosu se fotografija ali videoposnetek prikaže na zaslonu

naprave, ki je prejela datoteko. Hkrati pa je element shranjen v napravo, ki je

prejela datoteko.

128

To je internetna različica te publikacije. © Tiskajte samo za zasebno uporabo.

background image

Souporaba spletnega naslova z drugo napravo prek tehnologije NFC

1

V obeh napravah mora biti vklopljena funkcija NFC, zaslon v obeh napravah pa

mora biti aktiven.

2

Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite .

3

Če želite odpreti spletni brskalnik, poiščite in tapnite .

4

Naložite spletno stran, ki jo želite souporabljati.

5

Pridržite svojo napravo in napravo za sprejemanje tako, da sta z zadnjo stranjo

obrnjena druga proti drugi. Tako omogočite, da se območji za zaznavanje NFC

obeh naprav dotikata. Ko sta napravi povezani, se prikaže sličica.

6

Tapnite sličico, da zaženete prenos.

7

Po dokončanem prenosu se spletna stran prikaže na zaslonu naprave, ki je prejela

spletno stran.

Optično branje oznak NFC

Z napravo lahko optično preberete različne oznake NFC. Optično lahko na primer

preberete oznake, ki so vdelane na plakatih, oglasih ali poleg izdelkov v trgovini.

Prejemate lahko dodatne informacije, kot je spletni naslov.

Optično branje oznake NFC

1

V napravi mora biti vklopljena funkcija NFC, zaslon pa mora biti aktiven.

2

Napravo postavite nad oznako, tako da se območje zaznavanja NFC na napravi

dotika oznake. Naprava optično prebere oznako in prikaže zbrano vsebino.

Tapnite vsebino oznake, če jo želite odpreti.

Vzpostavljanje povezave z napravo, ki je združljiva s tehnologijo NFC

Napravo lahko povežete z drugimi napravami, ki so združljive s tehnologijo NFC in jih

izdeluje Sony, npr. z zvočniki ali slušalkami. Pri vzpostavljanju te vrste povezave si za več

informacij oglejte navodila za uporabo, v katerem so navedene združljive naprave.

Če želite omogočiti delovanje povezave, boste morda v obeh napravah morali aktivirati Wi-Fi

ali Bluetooth®.