Sony Xperia Z3 - Priključevanje naprave na dodatno opremo USB

background image

Priključevanje naprave na dodatno opremo USB

Svojo napravo lahko z vmesnikom gostitelja USB priključite na dodatno opremo USB, kot

so naprave za shranjevanje podatkov USB, krmilniki za igre, tipkovnice USB in miške

USB. Če ima dodatna oprema USB priključek micro USB, ne potrebujete vmesnika

gostitelja USB.

Vmesnik gostitelja USB lahko kupite ločeno. Družba Sony ne jamči, da je vaša naprava

združljiva z vso dodatno opremo USB.

126

To je internetna različica te publikacije. © Tiskajte samo za zasebno uporabo.

background image

Za povezavo dodatne opreme USB s pomočjo adapterja USB

1

Priključite adapter USB na svojo napravo, nato pa adapter priključite na dodatno

opremo USB.

2

Na zaslonu Začetni zaslon tapnite .

3

Poiščite in tapnite

Nastavitve > Povezljivost naprave > Povezljivost USB >

Zaznaj napravo USB.

Za nastavitev krmilnikov za igre ter pripomočkov za audio USB in USB ethernet, boste morda

potrebovali dodatne korake ali programsko opremo. Sony ne jamči, da bo vaša naprava

podpirala vso dodatno opremo USB.

Dostop do vsebine na napravi USB za shranjevanje podatkov z adapterjem USB

1

Priključite adapter USB na svojo napravo, nato pa adapter priključite na napravo

USB za shranjevanje podatkov.

2

Na zaslonu Začetni zaslon tapnite .

3

Poiščite in tapnite

Nastavitve > Povezljivost naprave > Povezljivost USB >

Zaznaj napravo USB.

4

Za dostop do datotek in map na napravi za shranjevanje USB uporabite program

za upravljanje datotek, kot je na primer File Commander.

Odprete lahko tudi ustrezne programe za predstavnosti na napravi, da si vsebino neposredno

ogledate. Program Album lahko na primer odprete, če si želite ogledati fotografije, shranjene v

napravah USB za množično shranjevanje.

Prekinitev povezave z napravo za shranjevanje USB

1

Če želite odpreti podokno z obvestili, povlecite vrstico stanja navzdol, nato pa

tapnite

Shramba USB je povezana.

2

Tapnite

V redu.

3

Izključite vmesnik gostitelja USB iz naprave.

Povezava dodatne opreme USB s priključkom micro USB

1

Priključite priključek micro USB dodatne opreme USB v vašo napravo.

2

Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite .

3

Poiščite in tapnite

Nastavitve > Povezljivost naprave > Povezljivost USB >

Zaznaj napravo USB.

Sony ne jamči, da bo vaša naprava podpirala vso dodatno opremo USB s priključkom micro

USB.