Sony Xperia Z3 - TalkBack

background image

TalkBack

TalkBack je storitev bralnika zaslona za slabovidne uporabnike. Program TalkBack

uporablja izgovorjene povratne informacije za opisovanje kakršnih koli dogodkov ali

dejanj, izvedenih v napravi Android. TalkBack opiše uporabniški vmesnik in prebere

napake programske opreme, obvestila in sporočila.

Omogočanje funkcije TalkBack

1

Na začetnem zaslonu Začetni zaslon tapnite .

2

Poiščite in tapnite

Nastavitve > Dostopnost > TalkBack.

3

Tapnite stikalo za vklop/izklop in nato še

V redu.

Če želite spremeniti nastavitve za jezik, povratne informacije in dotik funkcije TalkBack, tapnite

Nastavitve.

TalkBack po vklopu funkcije nemudoma zažene vadnico. Za izhod iz vadnice dvotapnite gumb

Izhod.

Onemogočenje funkcije TalkBack

1

Na začetnem zaslonu Začetni zaslon dvotapnite .

2

Poiščite in dvotapnite

Nastavitve > Dostopnost> TalkBack.

3

Dvotapnite stikalo za vklop/izklop in nato še

V redu.