Sony Xperia Z3 - Sinhroniziranje spletnih računov

background image

Sinhroniziranje spletnih računov

Sinhronizirajte svoje naprave s stiki, e-poštnimi sporočili, dogodki koledarja in drugimi

informacijami iz spletnih računov, na primer iz e-poštnih računov kot sta Gmail™ in

Exchange ActiveSync, Facebook™, Flickr™ ter Twitter™. Podatke lahko sinhronizirate

samodejno za vse račune tako, da aktivirate funkcijo samodejnega sinhroniziranja. Lahko

pa vsak račun sinhronizirate ročno.

Nastavitev spletnega računa za sinhronizacijo

1

Odprite Začetni zaslon in tapnite .

2

Tapnite

Nastavitve > Računi > Dodaj račun in izberite račun, ki ga želite dodati.

3

Preberite navodila za ustvarjanje računa ali se vpišite, če že imate račun.

Ročna sinhronizacija s spletnim računom

1

Na zaslonu Začetni zaslon tapnite >

Nastavitve > Računi.

2

V razdelku

Računi tapnite ime računa, s katerim želite izvesti sinhronizacijo.

Prikaže se seznam elementov, ki jih je mogoče sinhronizirati z računom.

3

Potrdite elemente, ki jih želite sinhronizirati.

Odstranjevanje spletnega računa

1

Na zaslonu Začetni zaslon tapnite >

Nastavitve > Računi.

2

V razdelku

Računi tapnite ime računa, ki ga želite odstraniti.

3

Tapnite in nato

Odstrani račun.

4

Znova tapnite

Odstrani račun, da potrdite brisanje.