Sony Xperia Z3 - Branje in pošiljanje sporočil

background image

Branje in pošiljanje sporočil

V programu Sporočanje so sporočila prikazana kot pogovori, kar pomeni, da so vsa

sporočila, prejeta od ene osebe in poslana isti osebi, združena. Če želite poslati sporočila

MMS, morate popraviti nastavitve za sporočila MMS v napravi. Glejte

Nastavitve

interneta in sporočil MMS

na strani 46.

Število znakov, ki jih lahko pošljete v enem sporočilu, je odvisno od operaterja in jezika, ki ga

uporabljate. Tudi največja velikost sporočila MMS, ki vključuje velikost dodanih

predstavnostnih datotek, je odvisna od operaterja. Za več informacij se obrnite na svojega

operaterja.

1

Vrnitev na seznam pogovorov

2

Klicanje pošiljatelja sporočila

3

Ogled več možnosti

4

Poslana in prejeta sporočila

5

Pošiljanje dokončanega sporočila

6

Dodajanje prilog

Ustvarjanje in pošiljanje sporočila

1

Odprite Začetni zaslon in tapnite ter nato poiščite in tapnite .

2

Tapnite .

3

Vnesite ime ali telefonsko številko prejemnika oz. druge podatke o stiku, ki ste jih

shranili, in nato izberite prejemnika na seznamu, ki se prikaže. Če prejemnika ni na

seznamu stikov, ročno vnesite njegovo številko.

4

Če želite poslati sporočilo skupini, ponovite zgornji postopek, da dodate več

prejemnikov.

5

Tapnite

Napiši sporočilo in vnesite besedilo sporočila.

6

Če želite dodati prilogo, izberite ustrezno možnost priloge.

7

Če želite poslati sporočilo, tapnite .

Če pred pošiljanjem zaprete sporočilo, je sporočilo shranjeno kot osnutek. Pogovor je

označen z besedo

Osnutek.

86

To je internetna različica te publikacije. © Tiskajte samo za zasebno uporabo.

background image

Branje prejetega sporočila

1

Na zaslonu Začetni zaslon tapnite ter poiščite in tapnite .

2

Tapnite želeni pogovor.

3

Če sporočilo še ni preneseno, tapnite in pridržite sporočilo in nato tapnite

Prenesi

sporočilo.

Vsa prejeta sporočila so privzeto shranjena v pomnilnik naprave.

Odgovarjanje na sporočilo

1

Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite in nato poiščite ter tapnite .

2

Tapnite pogovor, ki vsebuje sporočilo.

3

Vnesite odgovor in tapnite .

Posredovanje sporočila

1

Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite , nato poiščite in tapnite .

2

Tapnite pogovor s sporočilom, ki ga želite posredovati.

3

Tapnite in pridržite sporočilo, ki ga želite posredovati, nato tapnite

Posreduj

sporočilo.

4

Vnesite ime ali telefonsko številko prejemnika oz. druge informacije o stiku, ki ste

jih shranili, nato pa opravite izbor na prikazanem seznamu. Če prejemnika ni na

seznamu stikov, ročno vnesite njegovo številko.

5

Po potrebi uredite sporočilo in tapnite .

Shranjevanje datoteke, prejete v sporočilu

1

Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite in nato poiščite in tapnite .

2

Tapnite pogovor, ki ga želite odpreti.

3

Če sporočilo še ni bilo preneseno, tapnite in pridržite sporočilo, nato pa tapnite

Prenesi sporočilo.

4

Dotaknite se datoteke, ki jo želite shraniti, in jo pridržite, nato izberite želeno

možnost.