Sony Xperia Z3 - Iskanje identifikacijske številke naprave

background image

Iskanje identifikacijske številke naprave

Vaša naprava ima enolično številko ID (identifikacijska številka) V vaši napravi je ta številka

prikazana kot številka IMEI (International Mobile Equipment Identity). To številko si

zabeležite. Morda jo boste potrebovali, ko boste dostopali do storitve podpore Xperia™

Care ali pri registraciji svoje naprave. Če vam ukradejo napravo, lahko vaš operater

uporabi to številko za preprečitev dostopa do omrežja v vaši državi.

18

To je internetna različica te publikacije. © Tiskajte samo za zasebno uporabo.

background image

Ogled številke IMEI

1

Odstranite pokrovček reže za kartico SD.

2

S koničastim pisalom ali drugim podobnim pripomočkom potisnite pomnilniško

kartico navznoter in jo nato hitro sprostite.

3

Pomnilniško kartico izvlecite in popolnoma odstranite.

4

V luknjico nastavka vstavite noht ali oster predmet, kot je svinčnik, in nastavek

počasi izvlecite, da prikažete številko IMEI.

Številko IMEI si lahko ogledate tudi tako, da odprete telefonsko številčnico in vnesete

*#06#

.

Ogled številke IMEI v nastavitvah naprave

1

Odprite Začetni zaslon in tapnite .

2

Poiščite in tapnite

Nastavitve > O telefonu > Stanje > Podatki o IMEI.