Sony Xperia Z3 - Iskanje izgubljene naprave

background image

Iskanje izgubljene naprave

Če imate Google™ Račun, lahko v primeru, da ste izgubili svojo napravo, uporabite

storitev my Experia, da poiščete in zavarujete svojo napravo. Lahko:

poiščete svojo napravo na zemljevidu;

sprožite alarm, ki deluje tudi, če je naprava v tihem načinu;

oddaljeno zaklenete napravo, na zaslonu pa prikažete informacije o stiku za morebitnega

najditelja in

počistite notranji in zunanji pomnilnik naprave (ukrep v sili).

Storitev my Xperia morda ni na voljo v vseh državah/regijah.

19

To je internetna različica te publikacije. © Tiskajte samo za zasebno uporabo.

background image

Aktiviranje storitve my Xperia

1

Odprite Začetni zaslon in tapnite .

2

Poiščite in tapnite

Nastavitve > Varnost > Zaščito omogoča funkcija my Xperia >

Aktiviraj.

3

Potrdite polje, nato tapnite

Sprejmi.

4

Če vas naprava pozove, se vpišite v račun Sony Entertainment Network oz.

ustvarite novega, če računa še nimate.

5

Omogočite lokacijske storitve v napravi, če ta funkcija še ni omogočena.

Če želite potrditi, da storitev my Xperia lahko poišče vašo napravo, obišče spletno mesto

myxperia.sonymobile.com

in se vpišite z Google™ Računom ali računom Sony Entertainment

Network, ki ste ga nastavili v svoji napravi.

Če napravo uporablja več uporabnikov, lahko storitev my Xperia uporablja le lastnik.

Iskanje izgubljene naprave s storitvijo Android™ Device Manager

Google™ nudi spletno storitev Android™ Device Manager, ki omogoča določanje

lokacije in zagotavlja varnost. Uporabljate jo lahko skupaj s storitvijo my Xperia ali kot

nadomestno rešitev. Če napravo izgubite, lahko s storitvijo Android™ Device Manager

naredite to:

Določite lahko lokacijo naprave in jo prikažete.

Sprožite lahko zvonec v napravi, izbrišete celotno vsebino v napravi ali pa dodate

telefonsko številko, s katero zaklenete zaslon.
Dodatne informacije o storitvi Android™ Device Manager najdete na naslovu

www.support.google.com

.

Če je naprava izklopljena ali pa nima vzpostavljene povezave z internetom, storitev Android™

Device Manager ne deluje. Storitev Android™ Device Manager morda ni na voljo v vseh

državah ali regijah.

Aktiviranje upravitelja naprav Android™

1

Če uporabljate napravo z več uporabniki, se prepričajte, da ste prijavljeni kot

lastnik.

2

Prepričajte se, da imate vzpostavljeno aktivno podatkovno povezavo in da so

lokacijske storitve omogočene.

3

Odprite Začetni zaslon in tapnite .

4

Poiščite in tapnite

Nastavitve > Google > Varnost.

5

Drsnika ob možnostih

Poišči to napravo na daljavo in Dopusti zaklepanje in

izbris na daljavo povlecite v položaj »vklopljeno«.

6

Če ste pozvani k sprejemu pogojev in določil, tapnite

Aktiviraj.

7

Če želite preveriti, ali lahko upravitelj naprav Android™ najde napravo, ko aktivirate

storitev, obiščite spletno mesto

www.android.com/devicemanager

in se vpišite s

svojim Google™ Računom.

20

To je internetna različica te publikacije. © Tiskajte samo za zasebno uporabo.