Sony Xperia Z3 - Samodejno odklepanje naprave

background image

Samodejno odklepanje naprave

S funkcijo pametnega zaklepanja lahko lažje odklenete napravo tako, da nastavite

samodejno odklepanje v določenih primerih. Napravo lahko pustite odklenjeno, ko je na

primer povezana z napravo Bluetooth® ali ko jo imate pri sebi.
Če želite omogočiti samodejno odklepanje naprave, morate najprej izvesti spodnje

korake v navedenem vrstnem redu:

Zagotovite, da imate aktivno internetno povezavo, najbolje povezavo Wi-Fi, da omejite

stroške prenosa podatkov.

Posodobite vse programe s programom Play Store™, saj s tem zagotovite, da je

posodobljen tudi program storitev Google Play™. Posodobljen program storitev Google

Play™ namreč omogoča uporabo najnovejših funkcij pametnega zaklepanja.

Omogočite pametno zaklepanje.

Nastavite, kdaj naj se naprava samodejno odklene.

Funkcijo pametnega zaklepanja je razvila družba Google™, zato se lahko njeno delovanje

sčasoma spremeni zaradi posodobitev družbe Google™.

Funkcija pametnega zaklepanja morda ni na voljo na vseh trgih, državah ali regijah.

Omogočanje funkcije Smart Lock

1

Zagotovite, da ste nastavili vzorec, kodo PIN ali geslo za zaklepanje zaslona.

2

Odprite Začetni zaslon in tapnite .

3

Poiščite in tapnite

Nastavitve > Varnost > Posredniki zaupanja.

4

Drsnik poleg možnosti

Pametno zaklepanje (Google) povlecite na desno.

5

Tapnite puščico nazaj zraven možnosti

Posredniki zaupanja.

6

Poiščite in tapnite

Pametno zaklepanje.

7

Vnesite vzorec, kodo PIN ali geslo. To zaklepanje zaslona morate vnesti vedno, ko

želite spremeniti nastavitve funkcije Smart Lock.

8

Izberite vrsto za Smart Lock.

Nastavitev samodejnega odklepanja naprave

Funkcijo Smart Lock lahko nastavite tako, da naprava ostane odklenjena s temi

nastavitvami:

Zaupanja vredne naprave – Naprava naj ostane odklenjena, ko je povezana zaupanja

vredna naprava Bluetooth®.

Zaupanja vredna mesta –Naprava naj ostane odklenjena, ko ste na zaupanja vredni

lokaciji.

Zaznavanje na telesu – Naprava naj ostane odklenjena, ko jo imate pri sebi.

Odklepanje z obrazom – Odklenite telefon s pogledom.

Odklepanje z glasom – Nastavite prepoznavanje glasu za iskanje na katerem koli

zaslonu.
Napravo morate ročno odkleniti, če je ne uporabljate 4 ure ali če jo znova zaženete.

14

To je internetna različica te publikacije. © Tiskajte samo za zasebno uporabo.

background image

Povezovanje z zaupanja vrednimi napravami Bluetooth®

Povezano napravo Bluetooth® lahko določite kot »zaupanja vredno« napravo in pustite

napravo Xperia™ odklenjeno, medtem ko je z njo povezana. Če imate naprave

Bluetooth®, s katerimi redno vzpostavljate povezavo, na primer avtomobilski zvočnik ali

hišni kino, ura Bluetooth® ali merilnik aktivnosti, jih lahko dodate kot zaupanja vredne

naprave in obidete dodatno varovanje z zaklenjenim zaslonom in tako prihranite čas. Ta

funkcija je koristna, če se med uporabo teh naprav nahajate na dokaj varnem mestu. V

nekaterih primerih boste morda morali ročno odkleniti napravo, preden lahko povežete

zaupanja vredno napravo.

Naprav, ki so nenehno povezane z vašo napravo, ni priporočljivo dodajati kot zaupanja vrednih,

na primer tipkovnic Bluetooth® ali kovčkov.

Takoj ko izklopite zaupanja vredno napravo Bluetooth® ali se ta nahaja zunaj dosega, se vaš

zaslon zaklene in za odklepanje potrebujete PIN, vzorec ali geslo.

Dodajanje zaupanja vredne naprave Bluetooth®

1

Zagotovite, da je naprava seznanjena in povezana z napravo Bluetooth®, ki jo

želite dodati kot zaupanja vredno napravo.

2

V meniju funkcije Smart Lock tapnite

Zaupanja vredne naprave.

3

Tapnite

Dodaj zaupanja vredno napravo > Bluetooth.

4

Tapnite ime naprave, da jo izberete na seznamu povezanih naprav. Na seznamu

so prikazane samo seznanjene naprave.

5

Glede na varnost vaše povezave, boste morda morali ročno odkleniti napravo,

preden jo lahko zaupanja vredna naprava ohrani odklenjeno.

Odstranjevanje zaupanja vredne naprave Bluetooth®

1

Odprite Začetni zaslon in tapnite .

2

Poiščite in tapnite

Nastavitve > Varnost > Pametno zaklepanje > Zaupanja

vredne naprave.

3

Tapnite napravo, ki jo želite odstraniti.

4

Tapnite

Odstrani zaupanja vredno napravo.

Zagotovitev varnosti med uporabo zaupanja vrednih naprav

Različne naprave Bluetooth® podpirajo različne standarde in varnostne zmogljivosti

Bluetooth®. Obstaja možnost, da nekdo ohrani vašo napravo Xperia™ odklenjeno tako,

da posnema povezavo Bluetooth®, čeprav vaše zaupanja vredne naprave ni v bližini.

Vaša naprava ne more vedno določiti, ali je povezava varna pred morebitnim

posnemanjem.
Ko naprava ne more določiti, ali uporabljate varno povezavo, prejmete obvestilo v napravi

Xperia™ in boste morda morali napravo ročno odkleniti, preden jo lahko zaupanja vredna

naprava ohrani odklenjeno.
Obseg povezljivosti Bluetooth® se lahko razlikuje glede na dejavnike, kot so na primer

model naprave, povezana naprava Bluetooth® in okolje. Glede na te dejavnike lahko

povezave Bluetooth® delujejo na razdalji do 100 metrov. Če nekdo vzame vašo napravo

Xperia™, ko je ta blizu zaupanja vredne naprave, bo morda lahko dostopal do naprave

Xperia™, če jo je zaupanja vredna naprava odklenila.

Vzpostavljanje povezave z zaupanja vrednimi mesti

Če je nastavljena funkcija zaupanja vrednih mest, je možnost zaklepanja zaslona v

napravi Xperia™ onemogočena, ko ste na določenem zaupanja vrednem mestu. Če

želite omogočiti delovanje te funkcije, morate imeti vzpostavljeno povezavo z internetom

(najbolje prek omrežja Wi-Fi) in napravi omogočiti uporabo svoje trenutne lokacije.
Če želite nastaviti zaupanja vredna mesta, se najprej prepričajte, da je v napravi

omogočen način za natančno lokacijo ali način za varčevanje z energijo baterije na

določeni lokaciji, in šele nato dodajte domačo lokacijo ali lokacijo po meri.

Natančne razsežnosti zaupanja vredne lokacije temeljijo na oceni in lahko segajo zunaj

dejanskih sten vašega doma ali drugega območja, ki ste ga dodali kot zaupanja vredno

15

To je internetna različica te publikacije. © Tiskajte samo za zasebno uporabo.

background image

lokacijo. Ta funkcija omogoča, da je naprava odklenjena v območju 80 metrov. Bodite pozorni,

saj je signale lokacije mogoče podvojiti ali jih spremeniti. Nekdo, ki ima dostop do posebne

opreme, lahko odklene vašo napravo.

Dodajanje domačega mesta

1

Zagotovite, da je način za lokacijo vklopljen in da uporabljate nastavitev

Visoka

natančnost ali Varčevanje z baterijo.

2

Odprite Začetni zaslon in tapnite .

3

Poiščite in tapnite

Nastavitve > Varnost > Pametno zaklepanje >Zaupanja

vredna mesta > Domov.

4

Tapnite

Vklopi to lokacijo.

Urejanje domačega mesta

1

Zagotovite, da je način za lokacijo vklopljen in da uporabljate nastavitev

Visoka

natančnost ali Varčevanje z baterijo.

2

Odprite Začetni zaslon in tapnite .

3

Poiščite in tapnite

Nastavitve > Varnost > Pametno zaklepanje > Zaupanja

vredna mesta.

4

Izberite domače mesto.

5

Tapnite

Uredi.

6

V iskalni vrstici vnesite lokacijo, ki jo želite uporabiti za domače mesto.

Če ima vaše domače mesto več stavb na istem naslovu, je zaupanja vredno mesto, ki ga

želite dodati, morda drugačno od dejanskega naslova. Da zagotovite boljšo točnost lokacije,

lahko dodate dejansko lokacijo domačega mesta znotraj stanovanjskega kompleksa kot

mesto po meri.

Odstranjevanje domačega mesta

1

Zagotovite, da je način za lokacijo vklopljen in da uporabljate nastavitev

Visoka

natančnost ali Varčevanje z baterijo.

2

Odprite Začetni zaslon in tapnite .

3

Poiščite in tapnite

Nastavitve > Varnost > Pametno zaklepanje >Zaupanja

vredna mesta > Domov.

4

Tapnite

Izklopi to lokacijo.

Uporaba lokacij po meri

Kot zaupanja vredno mesto oz. mesto po meri lahko dodate kakršno koli lokacijo, kjer

lahko naprava ostane odklenjena.

Dodajanje mesta po meri

1

Zagotovite, da je način za lokacijo vklopljen in da uporabljate nastavitev

Visoka

natančnost ali Varčevanje z baterijo.

2

Odprite Začetni zaslon in tapnite .

3

Poiščite in tapnite

Nastavitve > Varnost > Pametno zaklepanje > Zaupanja

vredna mesta.

4

Tapnite

Dodaj zaupanja vredno mesto.

5

Če želite uporabiti trenutno lokacijo kot zaupanja vredno mesto oz. mesto po meri,

tapnite

Izberi to lokacijo.

6

Če želite vnesti drugo lokacijo, tapnite ikono povečevalnega stekla in vnesite

naslov. Naprava začne iskati vneseno lokacijo. Če želite uporabiti predlagane

naslove, tapnite naslov.

7

Za podrobno prilagoditev lokacije tapnite puščico nazaj zraven naslova, povlecite

žebljiček na želeno lokacijo in tapnite

Izberi to lokacijo.

16

To je internetna različica te publikacije. © Tiskajte samo za zasebno uporabo.

background image

Urejanje mesta po meri

1

Zagotovite, da je način za lokacijo vklopljen in da uporabljate nastavitev

Visoka

natančnost ali Varčevanje z baterijo.

2

Odprite Začetni zaslon in tapnite .

3

Poiščite in tapnite

Nastavitve > Varnost > Pametno zaklepanje > Zaupanja

vredna mesta.

4

Izberite mesto, ki ga želite urediti.

5

Tapnite

Uredi naslov.

6

Če želite vnesti drugo lokacijo, tapnite ikono povečevalnega stekla in vnesite

naslov. Naprava začne iskati vneseno lokacijo. Če želite uporabiti predlagane

naslove, tapnite naslov.

7

Za podrobno prilagoditev lokacije tapnite puščico nazaj zraven naslova, povlecite

žebljiček na želeno lokacijo in tapnite

Izberi to lokacijo.

Odstranjevanje mesta po meri

1

Zagotovite, da je način za lokacijo vklopljen in da uporabljate nastavitev

Visoka

natančnost ali Varčevanje z baterijo.

2

Odprite Začetni zaslon in tapnite .

3

Poiščite in tapnite

Nastavitve > Varnost > Pametno zaklepanje > Zaupanja

vredna mesta.

4

Izberite mesto, ki ga želite odstraniti.

5

Tapnite

Izbriši.

Naprava ostane odklenjena, ko jo imate pri sebi

Funkcija zaznavanja telesnega stika omogoča, da naprava ostane odklenjena, ko jo

imate pri sebi – jo na primer nosite v roki, žepu ali torbici. Merilnik pospeševanja v napravi

obdrži napravo odklenjeno, ko zazna, da jo imate pri sebi. Naprava se zaklene, ko

merilnik pospeševanja zazna, da ste napravo odložili.

Naprava za zaznavanje telesnega stika ne razločuje med osebami. Če napravo, medtem ko je

odklenjena s funkcijo zaznavanja telesnega stika, daste drugi osebi, bo morda ostala

odklenjena tudi pri drugem uporabniku. Ne pozabite, da je zaznavanje telesnega stika kot

varnostna funkcija manj varna od vzorca, PIN-a ali gesla.

Omogočanje Zaznavanja na telesu

1

Na zaslonu Začetni zaslon tapnite .

2

Poiščite in tapnite

Nastavitve > Varnost > Pametno zaklepanje > Zaznavanje na

telesu.

3

Drsnik poleg možnosti

Izklopljeno povlecite na desno, potem tapnite Nadaljuj.

Uporaba funkcije zaznavanja telesnega stika

Ko uporabite funkcijo zaznavanja telesnega stika, morate biti seznanjeni s temi načini

delovanja:

Ko naprava zazna, da jo imate pri sebi, ostane odklenjena, ko jo odklenete.

Če napravo odložite in zazna, da jo nimate pri sebi, se samodejno zaklene.

Če napravo na primer odložite na mizo, se po pribl. eni minuti zaklene.

Če greste v avtomobil, na avtobus, vlak ali kakršno koli drugo kopensko vozilo, se

naprava zaklene po pribl. 5 do 10 minutah.

Če greste na letalo ali ladjo (ali drugo nekopensko vozilo), se naprava morda ne bo

samodejno zaklenila, zato jo po potrebi zaklenite ročno.

Ko napravo znova vzamete v roke ali greste iz avtomobila, jo odklenite enkrat in naprava

bo ostala odklenjena, dokler jo boste imeli pri sebi.

Izklop zaznavanja na telesu

1

Na zaslonu Začetni zaslon tapnite .

2

Poiščite in tapnite

Nastavitve > Varnost > Pametno zaklepanje > Zaznavanje na

telesu.

3

Drsnik zraven možnosti

Vklopljeno povlecite na levo.

17

To je internetna različica te publikacije. © Tiskajte samo za zasebno uporabo.