Sony Xperia Z3 - Zaščita kartice SIM

background image

Zaščita kartice SIM

Vsako kartico SIM, ki jo uporabljate v vaši napravi, lahko zaklenete in odklenete s kodo

PIN (osebna identifikacijska številka). Ko je kartica SIM zaklenjena, je povezana naročnina

na kartico zaščitena pred zlorabo, kar pomeni, da je treba vnesti kodo PIN ob vsakem

zagonu naprave.
Če vnesete napačno kodo PIN večkrat, kot je največje število dovoljenih poskusov, se bo

vaša kartica SIM zablokirala. Vnesti morate kodo PUK (osebni ključ za deblokiranje) in

nato novo kodo PIN. Kodi PIN in PUK dobite pri operaterju.

Nastavitev zaklepanja kartice SIM

1

Na začetnem zaslonu tapnite .

2

Poiščite in tapnite

Nastavitve > Varnost > Nastavi zaklepanje kartice SIM.

3

Povlecite drsnik ob možnosti

Zaklepanje kartice SIM v položaj »vklopljeno«.

4

Vnesite kodo PIN za kartico SIM in tapnite

V redu. Zaklepanje kartice SIM je zdaj

aktivno, zato boste ob vsakem ponovnem zagonu naprave pozvani k vnosu kode.

Odstranjevanje zaklepanja kartice SIM

1

Na začetnem zaslonu tapnite .

2

Poiščite in tapnite

Nastavitve > Varnost > Nastavi zaklepanje kartice SIM.

3

Drsnik ob možnosti

Zaklepanje kartice SIM povlecite v desno.

4

Vnesite kodo PIN za kartico SIM in tapnite

V redu.

Spreminjanje kode PIN za kartico SIM

1

Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite .

2

Poiščite in tapnite

Nastavitve > Varnost > Nastavi zaklepanje kartice SIM.

3

Tapnite

Spremeni PIN kart. SIM.

4

Vnesite prejšnjo kodo PIN za kartico SIM in tapnite

V redu.

5

Vnesite novo kodo PIN za kartico SIM in tapnite

V redu.

6

Ponovno vtipkajte novo kodo PIN za kartico SIM in tapnite

V redu.

Odklepanje zaklenjene kartice SIM s kodo PUK

1

Vnesite kodo PUK in tapnite

.

2

Vnesite novo kodo PIN in tapnite

.

3

Znova vnesite novo kodo PIN in tapnite

.

Če ste prevečkrat vnesli nepravilno kodo PUK, se obrnite na omrežnega operaterja, naj vam

priskrbi novo kartico SIM.