Sony Xperia Z3 - Predvajanje videoposnetkov v programu Videoposnetek

background image

Predvajanje videoposnetkov v programu Videoposnetek

S programom Videoposnetek lahko predvajate filme in drugo videovsebino, ki ste jo

shranili ali prenesli v svojo napravo. S programom Videposnetek lahko pridobite tudi

plakate, povzetke zgodb, informacije o zvrsti in podrobnosti o režiserju za vsak film. Filme

lahko predvajate tudi v drugih napravah, ki imajo vzpostavljeno povezavo z istim

omrežjem.

Nekaterih oblik zapisa videodatotek ne boste mogli predvajati v programu Videoposnetek.

1

Tapnite ikono, da odprete meni začetnega zaslona v programu Video

2

Prikaz zadnjega predvajanega videoposnetka

3

Povlecite od levega roba zaslona proti desnemu, če si želite ogledati vse prenesene in shranjene

videoposnetke

4

Ogled vseh videoposnetkov, ki so shranjeni v napravi

5

Ogled spletnih videoposnetkov

6

Tapnite, da predvajate shranjene ali prenesene videodatoteke

7

Ogled menijskih možnosti za videoposnetek

8

Pomaknite se navzgor ali navzdol za ogled vsebine

Predvajanje videoposnetka v programu Videoposnetek

1

Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite in nato poiščite ter tapnite možnost

Videoposnetek.

2

Poiščite in tapnite videoposnetek, ki ga želite predvajati. Če se videoposnetek ne

prikaže na zaslonu, povlecite levi rob zaslona na desno, da odprete meni

začetnega zaslona v programu Videoposnetek, nato pa poiščite in tapnite

videoposnetek, ki ga želite predvajati.

3

Če želite prikazati ali skriti ukaze, tapnite zaslon.

4

Če želite začasno prekiniti predvajanje, tapnite . Če želite nadaljevati predvajanje,

pa tapnite .

5

Če želite previti nazaj, povlecite vrstico napredovanja na levo. Če želite omogočiti

hitro predvajanje, povlecite vrstico napredovanja na desno.

120

To je internetna različica te publikacije. © Tiskajte samo za zasebno uporabo.

background image

Spreminjanje nastavitev v programu Video

1

Na zaslonu Začetni zaslon tapnite ter poiščite in tapnite

Videoposnetek.

2

Podrsnite od levega roba zaslona do desnega, da odprete meni začetnega

zaslona v programu Video, in nato tapnite

Nastavitve.

3

Spremenite nastavitve, kakor želite.

Spreminjanje nastavitev zvoka med predvajanjem videoposnetka

1

Med predvajanjem videoposnetka tapnite zaslon, da se prikažejo ukazi.

2

Tapnite >

Nastavitve zvoka in po želji spremenite nastavitve.

3

Ko končate, tapnite

V redu.

Skupna raba videoposnetka

1

Ko se predvaja videoposnetek, tapnite , nato pa tapnite

Skupna raba.

2

Tapnite program, ki ga želite uporabiti za skupno rabo izbranega videoposnetka, in

nato sledite ustreznim navodilom za pošiljanje videoposnetka.