Sony Xperia Z3 - Upravljanje videovsebine

background image

Upravljanje videovsebine

Ročno pridobivanje informacij o filmu

1

Prepričajte se, da ima naprava vzpostavljeno aktivno podatkovno povezavo.

2

Med predvajanjem videoposnetka tapnite zaslon, da prikažete kontrolnike.

3

Tapnite >

Informacije.

Brisanje videoposnetka

1

Ko imate odprt začetni zaslon, tapnite , nato pa poiščite in tapnite

Videoposnetek.

2

Levi rob zaslona povlecite na desno, da odprete začetni zaslon programa

Videoposnetek, nato pa med različnimi kategorijami izberite datoteko

videoposnetka, ki jo želite izbrisati.

3

Dotaknite se in pridržite sličico videoposnetka, nato pa v prikazanem seznamu

tapnite

Izbriši.

4

Znova tapnite

Izbriši, da potrdite.