Sony Xperia Z3 - Prilagajanje zaslonske tipkovnice

background image

Prilagajanje zaslonske tipkovnice

Med vnašanjem besedila z zaslonsko tipkovnico lahko dostopate do nastavitev

tipkovnice ali drugih nastavitev za vnašanje besedila, s katerimi lahko nastavite možnosti

jezikov za pisanje, predvidevanje in popravke besedila. Če dezaktivirate funkcijo

pametnega zaznavanja jezika, boste dobivali predloge besed za en jezik hkrati.
Tipkovnica lahko uporabi besedila, ki ste jih napisali v programu za sporočanje in drugih

programih, da se nauči vašega sloga pisanja. Na voljo imate tudi priročnik za prilagoditev,

s katerim nastavite večino osnovnih nastavitev za hitrejši začetek. Izberite lahko, da boste

uporabljali druge tipkovnice in preklapljali med njimi. Izberete lahko na primer tipkovnico

Xperia™ za kitajščino ali tipkovnico Xperia™ za japonščino.

Dostop do nastavitev zaslonske tipkovnice

1

Če besedilo vnašate z zaslonsko tipkovnico, tapnite .

2

Tapnite , nato

Nastavitve tipkovnice in po želji spremenite nastavitve.

3

Če želite za vnos besedila dodati jezik za pisanje, tapnite

Jeziki pisanja in potrdite

ustrezna potrditvena polja.

4

Za potrditev tapnite

V redu.

Spreminjanje nastavitev za predloge besed

1

Če besedilo vnašate z zaslonsko tipkovnico, tapnite .

2

Tapnite in nato še

Nastavitve tipkovnice> Predlogi besed.

3

Izberite eno od možnosti.

Izbira tipkovnice

1

Ko vnašate besedilo z zaslonsko tipkovnico, tapnite

na zaslonu spodaj desno.

2

Izberite eno od možnosti.

Če želite omogočiti več možnosti tipkovnice, tapnite

Več tipkovnic in povlecite ustrezne

drsnike na desno.

Spreminjanje jezika pisanja z zaslonsko tipkovnico

Ta funkcija je na voljo le, če ste dodali več jezikov vnosa in če je funkcija za pametno

zaznavanje jezika izklopljena ali če so med izbranimi jeziki tudi jeziki, ki niso latinski.

Ko vnesete besedilo z zaslonsko tipkovnico, tapnite ikono jezika pisanja, da

preklopite med izbranimi jeziki pisanja. Tapnite na primer tolikokrat, dokler ne

prikažete želenega jezika pisanja.

Uporaba sloga za pisanje

1

Če besedilo vnašate z zaslonsko tipkovnico, tapnite .

2

Tapnite ,

Nastavitve tipkovnice > Uporabi moj slog pisanja in izberite vir.

Spreminjanje nastavitve za pametno zaznavanje jezika

Če želite uporabljati pametno zaznavanje jezika, morate na zaslonu

Jeziki pisanja izbrati več

jezikov. Upoštevajte tudi, da so podprti samo jeziki z latinsko abecedo.

1

Ko se prikaže zaslonska tipkovnica, tapnite .

2

Tapnite in nato še

Nastavitve tipkovnice.

3

Če želite aktivirati funkcijo za pametno zaznavanje jezika ali jo dezaktivirati,

povlecite drsnik ob možnosti

Pametno zaznavanje jezika v položaj »Vklopljeno«

ali »Izklopljeno«.

Izbira razporeditve tipkovnice

Razporeditve tipkovnice so na voljo za zaslonsko tipkovnico in morda niso na voljo za vse

jezike pisanja. Za vsak jezik pisanja lahko izberete več različnih razporeditev tipkovnic.

69

To je internetna različica te publikacije. © Tiskajte samo za zasebno uporabo.

background image

1

Če besedilo vnašate z zaslonsko tipkovnico, tapnite .

2

Tapnite in nato še

Nastavitve tipkovnice.

3

Tapnite

Jeziki pisanja in nato še zraven jezika pisanja.

4

Izberite želeno razporeditev tipkovnice.

5

Tapnite

V redu, da potrdite.

70

To je internetna različica te publikacije. © Tiskajte samo za zasebno uporabo.