Sony Xperia Z3 - Urejanje besedila

background image

Urejanje besedila

Besedilo lahko med vnašanjem označite, izrežete, kopirate in ga prilepite. Do možnosti

za urejanje dostopate tako, da dvotapnete vneseno besedilo. Do možnosti za urejanje

lahko nato dostopate prek vrstice s programi.

Vrstica s programi

Za označeno besedilo lahko izbirate med naslednjimi dejanji:

Izreži

Kopiraj

Prilepi

Skupna raba

Izberi vse

Možnost

Prilepi se prikaže samo, ko imate v odložišču shranjeno besedilo.

Označevanje besedila

1

Vnesite nekaj besedila in nato dvakrat tapnite besedilo. Besedo, ki jo tapnete,

označujejo zavihki na obeh straneh.

2

Če želite označiti več besedila, povlecite zavihke v levo oz. desno.

Urejanje besedila

1

Vnesite nekaj besedila in nato dvotapnite vneseno besedilo, da prikažete vrstico s

programi.

2

Označite besedilo, ki ga želite urediti, in nato v vrstici s programi opravite želene

spremembe.

Uporaba povečevalnega stekla

Ko vnašate besedilo, tapnite in pridržite besedilno polje za povečan prikaz

besedila in za lažjo postavitev kazalke tja, kamor želite.

68

To je internetna različica te publikacije. © Tiskajte samo za zasebno uporabo.