Sony Xperia Z3 - Vnašanje besedila z govorom

background image

Vnašanje besedila z govorom

Ko vnašate besedilo, lahko namesto tipkovnice uporabite funkcijo za vnos z govorom.

Preprosto izgovorite besede, ki jih želite vnesti. Vnos z govorom je eksperimentalna

tehnologija družbe Google™, na voljo pa je za številne jezike in regije.

Omogočanje glasovnega vnosa

1

Ko se prikaže zaslonska tipkovnica, tapnite .

2

Tapnite in nato še

Nastavitve tipkovnice.

3

Drsnik poleg možnosti

Googlova tipka za glasovni vnos povlecite na desno.

4

Če želite shraniti nastavitve, tapnite . Na zaslonski tipkovnici se prikaže ikona

mikrofona .

Vnašanje besedila z govorom

1

Odprite zaslonsko tipkovnico.

2

Tapnite . Ko se odpre , začnite govoriti, da vnesete besedilo.

3

Ko končate, znova tapnite . Prikaže se predlagano besedilo.

4

Po potrebi besedilo uredite ročno.

Če želite prikazati tipkovnico in ročno vnesti besedilo, tapnite

.