Sony Xperia Z3 - Zaslonska tipkovnica

background image

Zaslonska tipkovnica

Z zaslonsko tipkovnico QWERTY lahko vnašate besedilo tako, da tapnete vsako črko

posebej, lahko pa uporabite funkcijo za vnos s potezami in podrsate s prstom od črke do

črke ter tako oblikujete besede. Če raje uporabljate manjšo različico zaslonske tipkovnice

in vnašate besedilo z eno roko, aktivirajte enoročno tipkovnico.
Za vnos besedila lahko izberete največ tri jezike. Funkcija za pametno zaznavanje jezika

zazna jezik, ki ga uporabljate, in predvideva besede za ta jezik med vnašanjem. Nekateri

programi samodejno odprejo zaslonsko tipkovnico, na primer E-pošta in Sporočanje.

1 Brisanje znaka pred kazalcem.

2 Vnos preloma vrstice ali potrditev vnosa besedila.

3 Vnos presledka.

4 Prilagajanje tipkovnice. Ta tipka po opravljeni prilagoditvi tipkovnice izgine.

5 Prikaz številk in simbolov. Če želite več simbolov, tapnite .

6 Preklapljanje med malimi , veliki črkami in funkcijo Caps Lock . Pri nekaterih jezikih se ta tipka

uporablja za dostop do dodatnih znakov jezika.

Prikazovanje zaslonske tipkovnice za vnos besedila

Tapnite polje za vnos besedila.

Uporaba zaslonske tipkovnice v ležeči usmerjenosti

Ko se prikaže zaslonska tipkovnica, napravo pridržite ležeče.

Če želite omogočiti ležečo usmerjenost, boste v nekaterih programih morda morali prilagoditi

nastavitve.

Vnos besedila z znaki

1

Če želite vnesti znak, ki je viden na tipkovnici, tapnite ta znak.

2

Če želite vnesti različico znaka, pritisnite in pridržite običajni znak na tipkovnici, da

se prikaže seznam razpoložljivih možnosti, potem pa izberite s seznama. Če želite

npr. vnesti »é«, se dotaknite in pridržite »e«, dokler se ne prikažejo možnosti, nato

pa prsta ne spustite s tipkovnice in ga povlecite na črko »é«.

Vnos pike

Ko vnesete besedo, dvotapnite preslednico.

Vnašanje besedila s funkcijo za vnos s potezami

1

Kadar je prikazana zaslonska tipkovnica, s prstom drsite od črke do črke in tako

črkujte besedo, ki jo želite napisati.

2

Ko vnesete besedo, dvignite prst. Prikaže se predlog besede na podlagi črk, ki ste

jih izbrali.

3

Če se želena beseda ne prikaže, tapnite , da prikažete ostale možnosti, nato

izberite ustrezno. Če se želena možnost ne prikaže, izbrišite celotno besedo in jo

znova poiščite ali pa vnesite besedo s tapkanjem posameznih črk.

66

To je internetna različica te publikacije. © Tiskajte samo za zasebno uporabo.

background image

Spreminjanje nastavitev vnosa s potezo

1

Ko se prikaže zaslonska tipkovnica, tapnite .

2

Tapnite in nato še

Nastavitve tipkovnice.

3

Če želite aktivirati ali dezaktivirati funkcijo vnosa s potezo, povlecite drsnik zraven

možnosti

Pisanje s potezo na položaj »Vklopljeno« ali »Izklopljeno«.

Uporaba enoročne tipkovnice

1

Odprite zaslonsko tipkovnico v pokončnem načinu in tapnite .

2

Tapnite in nato

Tipkovnica za enor. uporabo.

3

Če želite enoročno tipkovnico premakniti na levo ali desno stran zaslona, tapnite

ali .

Če znova želite prikazati celotno zaslonsko tipkovnico, tapnite .