Sony Xperia Z3 - Na ndihmoni të përmirësojmë softuerin tonë

background image

Na ndihmoni të përmirësojmë softuerin tonë

Mund të lejoni dërgimin e informacioneve të përdorimit nga pajisja juaj që Sony Mobile të

mund të marrë në mënyrë anonime raporte dhe statistika të gabimeve që na ndihmojnë

të përmirësojmë softuerin tonë. Asnjë nga informacionet e mbledhura nuk përfshin të

dhëna personale.

Për të lejuar dërgimin e informacionit të përdorimit

1

Nga Ekrani bazë, trokitni lehtë mbi .

2

Gjeni dhe trokitni lehtë mbi

Cilësimet > Informacion mbi telefonin > Cilësimet e

informacionit të përdorimit.

3

Shenjoni kutinë e zgjedhjes për

Dërgo info. e përdorimit, nëse nuk është tashmë e

shenjuar.

4

Trokitni lehtë mbi

Pranoj.

150

Ky është një version i këtij botimi për Internet. © Printojeni vetëm për përdorim privat.