Sony Xperia Z3 - Menyja e ekranit bazë të muzikës

background image

Menyja e ekranit bazë të muzikës

Menyja e ekranit bazë të Muzikës ju jep një pamje të përgjithshme të të gjitha këngëve në

pajisjen tuaj. Që këtu mund të menaxhoni albumet dhe listat tuaja të dëgjimit.

97

Ky është një version i këtij botimi për Internet. © Printojeni vetëm për përdorim privat.

background image

1

Kthehuni tek ekrani bazë i Muzikës

2

Shihni radhën e tanishme të riprodhimit

3

Shfetoni të gjithë artistët

4

Shfletoni të gjitha albumet

5

Shfletoni të gjitha këngët

6

Shfletoni bibliotekën muzikore tuaj dhe filtroni sipas emrit të artistit, albumit ose këngës

7

Shfletoni të gjitha listat e dëgjimit

8

Riprodhoni një skedar muzikor të bashkëndarë në një pajisje tjetër

9

Shihni të gjithë skedarët në të cilët jeni abonuar ose të shkarkuar në Podkast

10 Hapni menynë e cilësimeve për aplikacionin e Muzikës

11 Hapni menynë e ndihmës për aplikacionin e Muzikës

Për të hapur menynë e ekranit bazë të Muzikës

1

Nga Ekrani bazë, trokitni lehtë mbi dhe pastaj gjeni dhe trokitni lehtë mbi .

2

Zvarrisni buzën e majtë të ekranit nga e djathta.

Për t'u kthyer në ekranin bazë të aplikacionit Muzika

Kur menyja e ekranit bazë të Muzikës është e hapur, trokitni lehtë mbi

Ekrani

bazë.

Kur menyja e ekranit bazë të Muzikës është e hapur, trokitni lehtë mbi ekranin në

të djathtë të menysë.

Për të fshirë një këngë

1

Nga menyja e ekranit bazë të Muzikës, shfletoni te kënga që dëshironi të fshini.

2

Prekni dhe mbani titullin e këngës, pastaj trokitni lehtë mbi

Fshi në listën që

shfaqet.

3

Trokitni përsëri lehtë mbi

Fshi për të konfirmuar.