Sony Xperia Z3 - Biseda e ngadaltë

background image

Biseda e ngadaltë

Tipari i Bisedës së ngadaltë ngadalëson ligjëriminn e palës tjetër kur jeni në një telefonatë.

Për të aktivizuar ose çaktivizuar Bisedën e ngadaltë

1

Nga Ekrani bazë, trokitni lehtë mbi .

2

Gjeni dhe trokitni lehtë mbi

Cilësimet > Telefonata.

3

Zvarriteni rrëshqitësin pranë

Bisedë e ngadaltë te pozicioni aktiv ose joaktiv.

147

Ky është një version i këtij botimi për Internet. © Printojeni vetëm për përdorim privat.