Sony Xperia Z3 - TalkBack

background image

TalkBack

TalkBack është një shërbim i lexuesit të ekranit për përdoruesit me probleme të shikimit.

TalkBack përdor reagimin me të folur për të përshkruar çdo ngjarje ose veprim të kryer në

pajisjen tuaj Android. TalkBack përshkruan ndërfaqen e përdoruesit dhe lexon me zë

gabimet e softuerëve, njoftimet dhe mesazhet.

Për të aktivizuar TalkBack

1

Nga Ekrani bazë juaj, trokitni lehtë mbi .

2

Gjeni dhe takoni

Cilësimet > Qasshmëria > TalkBack.

3

Takoni çelësin e ndezjes/fikjes dhe pastaj takoni

OK.

Për të ndryshuar preferencat e të folurit, komenteve të mara dhe të prekjes për TalkBack,

takoni

Cilësimet.

TalkBack hap një mësimdhënie menjëherë pasi aktivizoni tiparin. Për të dalë nga tutoriali,

trokitni lehtë mbi butonin

Dil dy herë.

Për të çaktivizuar TalkBack

1

Nga Ekrani bazë juaj, trokitni lehtë mbi dy herë.

2

Gjeni dhe trokitni lehtë dy herë mbi

Cilësimet > Qasshmëria> TalkBack.

3

Trokitni lehtë dy herë mbi çelësin e ndezjes/fikjes dhe pastaj trokitni lehtë dy herë

mbi

OK.