Sony Xperia Z3 - Telefonatat në vazhdim

background image

Telefonatat në vazhdim

1

Mbyllni telefonatën

2

Bëni një telefonatë të dytë

3

Vendosni telefonatën aktuale në pritje ose përnxirrni një telefonatë në pritje

4

Futni numra gjatë një telefonate

5

Heshtni mikrofonin gjatë një telefonate

6

Aktivizoni altoparlantin gjatë një telefonate

Për të ndryshuar volumin e mikrofolësit gjatë një telefonate

Shtypeni tastin e volumit lart ose poshtë.