Sony Xperia Z3 - Përdorimi i trafikut të të dhënave kur udhëtoni

background image

Përdorimi i trafikut të të dhënave kur udhëtoni

Kur udhëtoni jashtë rrjetit tuaj të rrjetit të shtëpisë, mund të duhet të përdorni Internetin

duke përmes trafikut celular të të dhënave. Në këtë rast, duhet të aktivizoni roaming të të

dhënave në pajisjen tuaj. Mund të keni tarifa shtesë kur aktivizoni roaming të të dhënave.

Rekomandohet që të kontrolloni paraprakisht tarifat përkatëse të transmetimit të të

dhënave.

Nëse jeni duke përdorur një pajisje me shumë përdorues, duhet të futeni si pronari, që është

përdoruesi kryesor, për të aktivizuar ose çaktivizuar roaming të të dhënave.

Për të aktivizuar roaming e të dhënave

1

Nga Ekrani bazë juaj, trokitni lehtë mbi .

2

Gjeni dhe takoni

Cilësimet > Më shumë > Rrjetet celulare.

3

Zvarriteni rrëshqitësin pranë

Roaming i të dhënave në të djathtë.

Nuk mund të aktivizoni roaming e të dhënëve ndërsa trafiku i të dhënave është fikur.