Sony Xperia Z3 - Deljenje mobilne veze za prenos podataka

background image

Deljenje mobilne veze za prenos podataka

Svoju mobilnu vezu za prenos podataka možete deliti sa drugim uređajima na nekoliko

načina:

USB povezivanje – delite svoju mobilnu vezu za prenos podataka sa jednim računarom

pomoću USB kabla.

Bluetooth® povezivanje – delite svoju mobilnu vezu za prenos podataka sa maksimalno

pet drugih uređaja putem Bluetooth® tehnologije.

Prenosiva Wi-Fi pristupna tačka – delite svoju mobilnu vezu za prenos podataka

istovremenu sa maksimalno 8 drugih uređaja, uključujući uređaje koji podržavaju WPS

tehnologiju.

Deljenje veze za prenos podataka pomoću USB kabla

1

Deaktivirajte sve veze uređaja preko USB kabla.

2

Povežite uređaj sa računarom pomoću USB kabla koji ste dobili uz uređaj.

3

Na ekranu Početni ekran dodirnite stavku .

4

Pronađite i dodirnite stavke

Podešavanja > Još > Povezivanje i prenosni

hotspot.

5

Prevucite nadesno klizač pored stavke

Ograničavanje USB-a, a zatim dodirnite

dugme

OK ako se to bude tražilo. Kada se povežete, na statusnoj traci se

prikazuje .

6

Da biste zaustavili deljenje veze za prenos podataka, prevucite nalevo klizač pored

stavke

Ograničavanje USB-a ili isključite USB kabl.

Nije moguće istovremeno deliti vezu za prenos podataka uređaja i SD kartice preko USB kabla.

49

Ovo je Internet verzija ove publikacije. © Štampajte samo za privatnu upotrebu..

background image

Deljenje mobilne veze za prenos podataka sa drugim Bluetooth® uređajem

1

Proverite da li su vaš uređaj i Bluetooth® uređaj međusobno upareni i da je

mobilna razmena podataka aktivirana na vašem uređaju.

2

Uređaj: Iz prikaza Početni ekran, tapnite na .

3

Pronađite i dodirnite

Podešavanja > Još > Povezivanje i prenosni hotspot a

zatim prevucite nadesno klizač pored stavke

Bluetooth Internet veza.

4

Bluetooth® uređaj: Podesite uređaj tako da vezu sa mrežom dobija preko

Bluetooth® funkcije. Ako je uređaj računar, pogledajte odgovarajuća uputstva da

biste dovršili podešavanje. Ako je na uređaju instaliran operativni sistem

Android™, tapnite na ikonu podešavanja pored imena uređaja sa kojim je uparen

u meniju

Podešavanja > Bluetooth > Upareni uređaji, a zatim označite polje za

potvrdu

Pristup Internetu.

5

Uređaj: Sačekajte da se na statusnoj liniji prikaže . Kada se ovo prikaže

podešavanje je završeno.

6

Da biste zaustavili deljenje veze za prenos mobilnih podataka prevucite nalevo

klizač pored stavke

Bluetooth Internet veza.

Funkcija

Bluetooth Internet veza se isključuje svaki pute kada isključite uređaj ili isključite

Bluetooth® funkciju.

Za više informacija o uparivanju i uključivanju razmene mobilnih podataka pogledajte

Uparivanje uređaja sa drugim Bluetooth® uređajem

na strani 131 i

Dodavanje virtuelne

privatne mreže

na strani 52.

Korišćenje uređaja u vidu prenosne Wi-Fi pristupne tačke

1

Na ekranu

Početni ekran tapnite na .

2

Pronađite stavke

Podešavanja > Još > Povezivanje i prenosni hotspot i tapnite

na njih.

3

Tapnite na

Podešav. prenosivog Wi-Fi hotspota > Konfiguriši Wi-Fi hotspot.

4

Unesite informacije za

Ime mreže (SSID).

5

Da biste izabrali tip bezbednosti, tapnite na polje

Bezbednost. Ako je potrebno,

unesite lozinku.

6

Tapnite na stavku

SAČUVAJ.

7

Tapnite na , a zatim na klizač

Prenosivi Wi-Fi hotspot da biste omogućili

funkciju.

8

Ako se zatraži, dodirnite dugme

OK da biste potvrdili. se pojavljuje na statusnoj

traci kada se aktivira prenosna Wi-Fi pristupna tačka.

Dozvola za korišćenje mobilne veze za prenos podataka od strane WPS uređaja

1

Proverite da li uređaj funkcioniše kao prenosiva Wi-Fi pristupna tačka.

2

Na ekranu

Početni ekran tapnite na stavku .

3

Pronađite stavke

Podešavanja > Još > Povezivanje i prenosni hotspot >

Podešav. prenosivog Wi-Fi hotspota i tapnite na njih.

4

U okviru

Konfigurisanje Wi-Fi pristupne tačke uverite se da je vaš prenosni

hotspot zaštićen pomoću lozinke.

5

Tapnite na

WPS Push taster, a zatim pratite odgovarajuća uputstva. U

suprotnom, tapnite na stavke >

WPS PIN stavka, a zatim unesite PIN koji se

pojavljuje na WPS-podržanom uređaju.

Preimenovanje ili zaštita prenosne pristupne tačke

1

Na ekranu

Početni ekran tapnite na stavku .

2

Pronađite stavke

Podešavanja > Još > Povezivanje i prenosni hotspot i tapnite

na njih.

3

Tapnite na

Podešav. prenosivog Wi-Fi hotspota > Konfigurisanje Wi-Fi pristupne

tačke.

4

Unesite

Ime mreže (SSID) za mrežu.

5

Da biste izabrali tip bezbednosti, tapnite na

Bezbednost.

6

Ako je potrebno, unesite lozinku.

7

Tapnite na stavku

Sačuvaj.

50

Ovo je Internet verzija ove publikacije. © Štampajte samo za privatnu upotrebu..